Bộ TT&TT ban hành Quyết định “Bổ sung danh mục các thủ tục hành chính vào Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ TT&TT

Thứ hai, 02/07/2012 14:10

Ngày 29/6/2012, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ký ban hành Quyết định số 1155/QĐ-BTTTT về bổ sung danh mục các thủ tục hành chính vào Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ TT&TT năm 2012.

img
Tòa nhà Bộ Thông tin và Truyền thông

Theo đó, Quyết định có 06 thủ tục hành chính nằm trong 02 lĩnh vực cần rà soát và đánh giá.

Trong đó, Lĩnh vực Tần số vô tuyến điện gồm 02 thủ tục hành chính sau: Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến liên lạc với phương tiện nghề cá; Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến đặt trên phương tiện nghề cá.

Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử gồm 04 thủ tục hành chính sau:Thủ tục, quy định có liên quan về Cấp giấy phép sản xuất kênh chương trình truyền hình trả tiền; Thủ tục, quy định có liên quan về Đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền; Thủ tục, quy định có liên quan về Cấp phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền; Thủ tục, quy định có liên quan về Đăng ký tên đơn vị cung cấp phim kèm theo danh mục các chương trình phim trên dịch vụ truyền hình theo yêu cầu, danh mục của đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền.

Các đơn vị: Cục Tần số Vô tuyến điện, Cục Quản lý phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử phối hợp với Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế - Bộ TT&TT thực hiện rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính này thời gian thực hiện trước ngày 31/8/2012.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 29/6/2012./.

Thu Hương
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top