Bộ TT&TT ban hành Kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số quốc gia về họp trực tuyến thế hệ mới

Thứ hai, 04/04/2022 15:28

Ngày 31/3/2022, Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định 605/QĐ-BTTTT phê duyệt Kế hoạch của Bộ TT&TT thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số quốc gia về Họp trực tuyến thế hệ mới cho cơ quan Nhà nước và các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.

Quyết định được ban hành nhằm mục tiêu phát triển nền tảng số quốc gia về họp trực tuyến (sau đây gọi tắt là nền tảng số hoặc nền tảng), xuất sắc cả về công nghệ, tính năng và trải nghiệm, được triển khai sâu rộng trên toàn quốc, cung cấp dịch vụ họp trực tuyến cho cơ quan nhà nước và  các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân phục vụ chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc. 

Tiêu chí đối với nền tảng số hợp trực tuyến 

Nền tảng họp trực tuyến cho cơ quan nhà nước do doanh nghiệp công nghệ nòng cốt phát triển, được triển khai trên hạ tầng kỹ thuật dùng chung của cơ quan nhà  nước, phải đáp ứng các yêu  cầu kỹ thuật tối thiểu cơ bản và nâng cao về tính năng, chức năng, hiệu năng của Bộ  tiêu chí yêu cầu kỹ thuật tại Quyết định số 157/QĐ-BTTTT của Bộ TT&TT ngày  28/01/2022; Đảm bảo các yêu cầu về an toàn thông tin theo cấp độ về hạ tầng kỹ thuật, lưu  trữ, khai thác thông tin, dữ liệu người dùng theo các quy định của Nhà nước để tránh  nguy cơ thất thoát, khai thác thông tin trái phép; Hỗ trợ khả năng tích hợp với các nền tảng số khác khi cần; Hỗ trợ nhiều  phương thức kết nối đầu cuối trong họp trực tuyến giúp tận dụng đầu cuối sẵn có để  tối ưu chi phí, thuận tiện, dễ sử dụng cho cơ quan nhà nước. 

20220404-pg1.png

Ảnh minh hoạ

Nền tảng số quốc gia về họp trực tuyến cho tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân do các doanh nghiệp công nghệ nòng cốt phát triển, phải đáp ứng tốt nhất việc chuyển  đổi số, xử lý công việc, tối ưu chi phí cho doanh nghiệp, cá nhân trong cộng đồng, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật về tính năng, chức năng, hiệu năng và an toàn thông  tin theo Bộ tiêu chí yêu cầu kỹ thuật tại Quyết định số 157/QĐ-BTTTT của Bộ  TT&TT ngày 28/01/2022. Các nền tảng này được triển khai  trên hạ tầng kỹ thuật trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây của các doanh nghiệp công nghệ nòng cốt, có năng lực đáp ứng nhu cầu người dùng của các tổ chức, doanh  nghiệp, cá nhân trên toàn quốc. 

Nền tảng số quốc gia về họp trực trực tuyến được triển khai, từng bước phát  triển tại hạ tầng kỹ thuật của cơ quan nhà nước và doanh nghiệp công nghệ nòng cốt  để cung cấp dịch vụ trên toàn quốc. 

Thúc đẩy sử dụng nền tảng họp trực tuyến thế hệ mới để chuyển đổi số,  tăng cường hiệu quả quản lý công việc 

Quyết định chỉ rõ, cần đẩy nhanh chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước và các tổ chức, doanh  nghiệp, cá nhân thông qua ứng dụng nền tảng họp trực tuyến để phục vụ công tác chỉ  đạo, điều hành, xử lý công việc; Hướng dẫn, hỗ trợ cơ quan nhà nước và các tổ chức,  doanh nghiệp, cá nhân đăng ký tài khoản trên nền tảng họp trực tuyến thế hệ mới để  tổ chức các phiên họp trực tuyến trong nội bộ và với đối tác bên ngoài; 

Hướng dẫn, cung cấp các công cụ tích hợp, phát triển (API/SDK) để các các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có thể tích hợp với các dịch vụ trực tuyến mà tổ chức,  doanh nghiệp đang có nhằm tăng thêm tiện ích và phát triển dịch vụ mới. 

Đồng thời, đề nghị các bộ, ngành khuyến khích các cơ quan, đơn vị trực thuộc bộ, ngành đăng ký sử dụng nền tảng số họp trực tuyến để chuyển đổi số, tối ưu hoá hoạt động giao ban, chỉ đạo, điều hành công việc nội bộ và hợp tác với các đơn vị bên ngoài. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khuyến khích,  thúc đẩy các cơ quan, đơn vị trực thuộc, các tổ chức, doanh nghiệp tại địa phương đăng ký sử dụng nền tảng số họp trực tuyến để tổ chức hoạt động giao ban, chỉ đạo,  điều hành công việc tại địa phương và với Trung ương. 

Quyết định nhấn mạnh vai trò của thông tin, tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện thông  tin đại chúng, báo chí, đài phát thanh, truyền hình và qua mạng Internet nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân liên quan về nền tảng  số nói chung và nền tảng họp trực tuyến nói riêng và vai trò của nền tảng số trong  chuyển đổi số, phát triển kinh tế số về đào tạo trực tuyến, kinh doanh trực tuyến. 

Quyết định giao Vụ Quản lý doanh nghiệp (Bộ TT&TT) làm cơ quan điều phối chung triển khai Chương trình phát triển nền tảng số quốc  gia, Cục Bưu điện Trung ương là cơ quan đầu mối thúc đẩy phát triển nền tảng số quốc gia về Họp trực tuyến. 

 

GP
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top