Bộ TT&TT ban hành hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg

Thứ sáu, 26/10/2018 09:42

Ngày 23/10/2018, Bộ TT&TT đã ban hành hướng dẫn Số 3575/BTTTT-THH gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg.

Theo đó, căn cứ Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, Bộ TT&TT hướng dẫn một số nội dung về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước để triển khai Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg tại Phụ lục kèm theo.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị cơ quan, đơn vị gửi ý kiến về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Tin học hóa) để được hướng dẫn.
 
Để xem toàn văn văn bản số 3575/BTTTT-THH về việc hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg(xem tại đây)
PV
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top