Bộ TT&TT ban hành Chỉ thị về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2014

Thứ hai, 14/04/2014 13:23

Ngày 14/4/2014, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Chỉ thị số 19/CT-BTTTT về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2014. Chỉ thị ra đời nhằm định hướng cụ thể cho các đơn vị, doanh nghiệp trong toàn ngành thông tin và truyền thông chủ động ứng phó với thiên tai năm 2014, đảm bảo an toàn tuyệt đối thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2014 của cơ quan Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp, các ngành, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

img

Ảnh minh họa

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn ngành thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2013, trên cơ sở đó xây dựng, triển khai phương án bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2014 theo phương châm “Chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả”, vận dụng linh hoạt nguyên tắc “4 tại chỗ”, bám sát tình hình thực tế từng vùng và đặc điểm thiên tai, có tính đến yếu tố bất thường của thời tiết trong xây dựng phương án và triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2014 xong trước 15 tháng 5 năm 2014; củng cố, kiện toàn bộ máy Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của đơn vị, doanh nghiệp, dự trù và chuẩn bị kinh phí hoạt động và ban hành cơ chế phối hợp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, thành viên trong Ban chỉ huy; tổ chức nghiêm chế độ trực ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, trực điều hành và trực ứng cứu thông tin trong mùa mưa bão năm 2014.
 
Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn ngành cần theo dõi sát diễn biến, tình hình thời tiết xấu, vùng áp thấp, lũ, lụt, giông, bão. Tiếp nhận kịp thời và tổ chức thực hiện nghiêm các công điện của Chính phủ, Ban chỉ đạo Phòng, chống thiên tai, Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn và của Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định; Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền Luật Phòng, chống thiên tai, nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống thiên tai. Lồng ghép các nội dung về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn qua các buổi giao ban báo chí để chỉ đạo báo, đài phát thanh, truyền hình tại địa phương cùng tham gia phổ biến, nâng cao nhận thức, ý thức người dân về phòng chống và giảm nhẹ thiên tai.

Cùng các nhiệm vụ trọng tâm trên, Chỉ thị cũng hướng dẫn những công việc cụ thể cho các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện tốt công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2014.
 

 

Bùi Giang
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top