Bộ TT& TT ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2014

Thứ hai, 17/03/2014 14:55

Để triển khai thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông thống nhất và hiệu quả, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định 238/QĐ-BTTTT ngày 12/03/2014 ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2014.

img

Theo đó, mục đích của kế hoạch là triển khai nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý trong công tác theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực thông tin và truyền thông; cung cấp, hướng dẫn cách thức triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ đồng thời thu thập thông tin, đánh giá, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông và tổng hợp tình hình, xây dựng báo cáo về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Các nội dung thực hiện của kế hoạch bao gồm: Nghiên cứu, xây dựng Bộ chỉ số đánh giá theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Thông tin và Truyền thông; hoạt động theo dõi thi hành pháp luật và xây dựng báo cáo về tình hình theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 12/3/2014.
 

Vũ Nhung
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top