Bộ trưởng Trương Minh Tuấn tặng phim tài liệu cho Học viện Chính trị-Bộ Quốc phòng

Thứ bảy, 22/10/2016 21:29

Chiều nay 22/10/2016, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã tặng đĩa phim "65 năm Học viện chính trị anh hùng" cho Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng.

20161022-m01.jpg
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn tới Học viện chính trị - Bộ Quốc phòng trao tặng đĩa phim
 
65 năm qua, các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, công nhân viên, chiến sĩ của Học viện luôn kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng thời kỳ. 
 
Học viện đã đào tạo, bồi dưỡng được hàng vạn cán bộ chính trị, chính ủy, chính trị viên, giảng viên, hàng nghìn thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành khoa học xã hội và nhân văn quân sự đáp ứng yêu, cầu nhiệm vụ cả thời chiến và thời bình, nhiều đồng chí đã trở thành cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, các tướng lĩnh quân đội, nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú, nhà khoa học có uy tín trong và ngoài quân đội. 
 
Hoạt động nghiên cứu khoa học luôn được chú trọng và từng bước phát triển vững chắc.
 
20161022-m02.jpg
Bộ trưởng trao tặng đĩa phim
 
Ghi nhận những thành tựu mà Học viện đã đạt được trong 65 năm qua, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn vẫn tâm tư bởi sự đổi mới đó chưa đáp ứng nhu cầu thực tiễn ở nhiều trường nằm ở địa phương.
 
20161022-m03.jpg
Bộ trưởng chụp ảnh lưu niệm với cán bộ Học viện
 
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn mong rằng, trong thời kỳ mới các cơ quan trong Học viện vận dụng các kiến thức cơ bản về ứng dụng CNTT vào giảng dạy chính trị Mác - Lênin, nhất là chúng ta đang ở trong thời kỳ chuyển sang cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ 4.
 
"Học viện của chúng ta phải đi đầu trong việc ứng dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, nghiên cứu lý luận gắn với việc ứng dụng CNTT làm thế nào đó ứng dụng tốt nhất, hiệu quả nhất, xây dựng đội ngũ giảng viên khoa học và lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin", Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nhấn mạnh./.
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top