Bộ trưởng Trương Minh Tuấn kiểm tra hệ thống cơ sở hạ tầng mạng

Thứ tư, 13/12/2017 16:26

Chiều ngày 13/12, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn và Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng cùng lãnh đạo Vụ KHTC, Văn phòng đã đi kiểm tra hệ thống cơ sở hạ tầng mạng tại khu vực 18 Nguyễn Du do Trung tâm Thông tin đang quản lý và vận hành.

 20171213-m7.jpg
 
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn và Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng kiểm tra khu vực điều khiển trung tâm
 
Thực hiện chức năng là đơn vị chuyên trách về CNTT của Bộ và được Lãnh đạo Bộ giao quản lý, vận hành hệ thống cơ sở hạ tầng mạng tại khu vực Cơ quan Bộ 18 Nguyễn Du, trong thời gian qua, Trung tâm Thông tin đã tích cực triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ như: Quy hoạch hệ thống mạng lõi; thiết kế lại hạ tầng hệ thống mạng theo Quy chế an toàn thông tin của Bộ; cải tạo lại hệ thống mặt bằng phòng máy chủ; nâng cao năng lực hệ thống các máy chủ sang mức hiệu năng cao; rà quét mã độc, thiết lập lại hệ thống thông tin dùng chung như thư điện tử, hệ thống quản lý văn bản điều hành trên nền web; đăng nhập một lần; nâng cao tốc độ truy cập, chuẩn bị sẵn sàng cho việc dùng chung cơ sở hạ tầng tại khu vực 18 Nguyễn Du đối với những cơ quan, đơn vị trong Bộ có nhu cầu. Hiện nay hệ thống mạng của Bộ cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng của cán bộ, công chức thuộc bộ, hệ thống mạng luôn ở mức sử dụng dưới 50% khi có thay đổi nhu cầu sử dụng hoặc xảy ra nghẽn mạng, cán bộ kỹ thuật Trung tâm Thông tin sẽ kịp thời xử lý thông qua các hệ thống theo dõi giám sát trực tiếp qua màn hình. Các hệ thống dùng chung đã được quy hoạch lại thành các nhóm riêng, việc quản lý bài bản có hệ thống dự phòng đảm bảo khi một hệ thống bị lỗi có thể thay thế hệ thống khác người dùng không thấy có sự thay đổi.
 
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn và Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng đã nghe Lãnh đạo Trung tâm báo cáo những nội dung đã thực hiện đối với hệ thống mạng trong thời gian qua và trực tiếp xem giới thiệu hình ảnh trực tiếp về các thông báo hiển thị lưu lượng mạng, thiết bị hệ thống, quản trị hệ thống thư điện tử công vụ cũng như quản lý các hệ thống dùng chung tại Bộ....
 
20171213-m8.jpg
 
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn và Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng nghe Lãnh đạo Trung tâm Thông tin báo cáo về hệ thống hạ tầng trước và sau khi được cải tạo
 
Tại buổi kiểm tra, ghi nhận những kết quả đạt được, Bộ trưởng chỉ đạo Trung tâm Thông tin cần có những biện pháp đảm bảo hệ thống mạng, hệ thống thông tin dùng chung của bộ hoạt động ổn định, thúc đẩy việc thuê dịch vụ để tăng cường năng lực triển khai, đáp ứng nhu cầu ứng dụng CNTT của Bộ trong giai đoạn tới.
 
20171213-m9.jpg
 
anh-tuan2.jpg
Doãn Mạnh
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top