Bộ trưởng Trương Minh Tuấn: Cần tuyên truyền bầu cử một cách bình đẳng, không phân biệt

Thứ sáu, 15/04/2016 15:33

Ngày 15/4/2016, tại Hà Nội, Bộ TT&TT phối hợp với Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức lớp Tập huấn báo chí tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí khu vực các tỉnh phía Bắc từ Thừa Thiên Huế trở ra. Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã tới dự và phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

20140415hanh1.jpg

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại lớp Tập huấn báo chí tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các các nhiệm kỳ 2016-2021
 
Tham dự và trực tiếp truyền đạt về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 có ông Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam; bà Nguyễn Phương Thủy, Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Văn phòng Quốc hội; ông Phan Trung Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ; và ông Lưu Đình Phúc, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Báo chí.
 
Phát biểu tại buổi tập huấn, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn cho biết, trải qua 13 khóa Quốc hội, Quốc hội nước ta không ngừng được kiện toàn đổi mới và phát triển, xứng đáng là cơ quan đại diện dân cử cao nhất của nhân dân, đồng thời là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam.
 
Bộ trưởng nhấn mạnh: Công tác thông tin báo chí góp phần rất quan trọng trong việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Qua công tác tuyên truyền làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức rõ hơn mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện chính trị quan trọng này để lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng là đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; Tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, đồng thuận cao trong toàn xã hội, tạo sự thành công của cuộc bầu cử; Chủ động đấu tranh có hiệu quả những âm mưu, hoạt động chống phá bầu cử, chống phá chế độ, cản trở sự nghiệp đổi mới đất nước.
 
Theo Bộ trưởng, thời gian qua các cơ quan báo chí đã thực hiện tốt việc tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 
Từ nay đến ngày bầu cử chỉ còn hơn 1 tháng, với ý nghĩa quan trọng của công tác tuyên truyền, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, đặc biệt, làm rõ một số điểm mới trong Chỉ thị 51 là giới thiệu những người tiêu biểu có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, có năng lực điều kiện thực hiện nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Cụ thể, báo chí cần làm tốt 7 nhiệm vụ sau:
 
Thứ nhất, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Các cơ quan báo chí tiếp tục mở chuyên trang, chuyên mục, có những bài viết, đưa tin bài hoạt động tuyên truyền bầu cử ở tất cả các địa phương, các đơn vị bầu cử.
 
Thứ hai, báo chí cần giới thiệu nội dung các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam như Chỉ thị 51 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 01 của Thủ tướng, các văn bản chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia, các văn bản hướng dẫn triển khai công tác bầu cử của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan chức năng;  định hướng bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp bằng việc coi trọng chất lượng đại biểu, giảm hợp lý số đại biểu công tác tại các cơ quan hành chính, tăng số lượng đại biểu chuyên trách...
 
Thứ ba, tuyên truyền chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, tuyên truyền thành tựu của Quốc hội, Hội đồng nhân dân qua các thời kỳ, đặc biệt là những đổi mới của Quốc hội trong hoạt động lập pháp, trong giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng, hệ trọng của đất nước, của Hội đồng nhân dân trong việc thực hiện trách nhiệm của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, vai trò trách nhiệm của Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trong việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển KTXH giai đoạn 2016 - 2021 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.
 
Thứ tư, giới thiệu những điểm mới trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân lần này, đó là những điều chỉnh bổ sung cụ thể về bộ máy công tác bầu cử từ TƯ đến địa phương, việc quy định chặt chẽ hơn về trách nhiệm, quyền hạn, phối hợp của các cơ quan đơn vị phụ trách bầu cử, quy trình đề cử và ứng cử, việc phân bổ người ứng cử đại biểu Quốc hội do TƯ giới thiệu.
 
Thứ năm, tuyên truyền về tiêu chuẩn người ứng cử đại biểu Quốc hội quy định tại Luật Bầu cử Quốc hội và tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương.
 
Thứ sáu, tuyên truyền về quyền bầu cử và ứng cử của công dân, nghĩa vụ, trách nhiệm của cử tri trong công tác bầu cử, các hoạt động trong quá trình tiếp xúc cử tri, các quy định trình tự thể thức bầu cử.
 
Trong tuyên truyền các ứng cử viên, các cơ quan báo chí phải tuyên truyền một cách bình đẳng, không phân biệt giữa người ứng cử được các cơ quan chức năng giới thiệu và người tự ứng cử, không phân biệt người có chức vụ cao với người không có chức vụ cao.
 
Thứ bảy, tuyên truyền về sự tham gia tích cực của nhân dân với cuộc bầu cử, kết quả phong trào thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử, biểu dương kịp thời những đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử, nhất là bầu cử ở nơi biên giới, hải đảo, các vùng còn nhiều khó khăn, các vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào tôn giáo.
 
Công tác tuyên truyền cần tập trung vào đối tượng các tầng lớp nhân dân; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; cán bộ, sỹ quan, chiến sỹ trong các lực lượng vũ trang nhân dân cho đến khi có kết quả bầu cử.
 
Tại buổi tập huấn, các phóng viên, biên tập viên đã được nghe giới thiệu về công tác hiệp thương, vận động bầu cử Quốc hội khóa XIV, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; những điểm mới trong Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; công tác chuẩn bị bầu cử; hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021…
Thảo Anh
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top