Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tiếp công dân định kỳ tháng 4/2022

Thứ sáu, 29/04/2022 10:34

Ngày 27/04/2022, Bộ trưởng bộ Thông tin & Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã thực hiện buổi tiếp công dân định kỳ tháng 4/2021. Tham dự buổi tiếp còn có đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc Bộ TT&TT.

20220427-ta02.jpg

Toàn cảnh buổi tiếp công dân tháng 04/2022

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã lắng nghe công dân Trần Thanh Quyết trình bày những vấn đề liên quan đến chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Việt Nam.

Theo ông Trần Thanh Quyết, chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế số, xã hội số và chính phủ số, từ đó thúc đẩy chuyển đổi số nhằm đưa đất nước đến hùng cường, thịnh vượng.

20220427-ta03.jpg

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng hoan nghênh và ghi nhận những ý kiến đề xuất của công dân

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cảm ơn và đánh giá cao tinh thần yêu nước cũng như ý kiến phản ánh và đề xuất tâm huyết với việc xây dựng và thực thi chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân trong công cuộc phát triển kinh tế số và xã hội số, đóng góp cho sự phát của đất nước.

Bộ trưởng hoan nghênh và ghi nhận những đề xuất của công dân Trần Thanh Quyết và đề nghị công dân Trần Thanh Quyết kết nối với những người có trình độ, tâm huyết tham vấn cho Bộ TT&TT xây dựng cơ chế, chính sách quy phạm pháp luật để ứng dụng thực tế lên các đối tượng một cách phù hợp. Bộ TT&TT mong muốn nhận được sự đóng góp từ tất cả các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.

Bộ trưởng cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tiếp thu và nghiên cứu, tham vấn đa dạng ý kiến từ các luật sư, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân là đối tượng chịutác động, ảnh hưởng trực tiếp của các chính sách trong quá trình xây dựng các văn bản pháp luật.

20220427-ta01.jpg

Công dân Trần Thanh Quyết đề xuất một số vấn đề liên quan đến chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Việt Nam

Tại buổi tiếp, công dân Trần Thanh Quyết đã cảm ơn sự lắng nghe, hướng dẫn và có ý kiến chỉ đạo xử lý kịp thời của lãnh đạo Bộ TT&TT và các đơn vị chức năng trong tiếp nhận, giải quyết các ý kiến của công dân. 

Thảo Anh
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top