Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và Đoàn công tác của Bộ làm việc tại Khánh Hòa

Thứ hai, 14/04/2014 10:02

Ngày 14/04/2014, tại tỉnh Khánh Hòa, Đoàn công tác của Bộ thông tin và Truyền thông do Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son dẫn đầu đã đến thăm, làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan, đơn vị trong ngành thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh, cùng đi với Bộ trưởng có đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. Tiếp đoàn công tác của Bộ có ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; ông Lê Xuân Thân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, các doanh nghiệp thuộc tỉnh Khánh Hòa…

img

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son phát biểu tại buổi làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa

Báo cáo với đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông, đại diện UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong thời gian qua được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Bộ Thông tin và Truyền thông, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa, công tác quản lý nhà nước về hoạt động thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh đã đạt hiệu quả nhất định mang tính toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm với mục tiêu hướng về cơ sở, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị, công tác chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, chính quyền các cấp và nhu cầu thông tin của tổ chức, công dân.
 
Hệ thống văn bản quản lý, chỉ đạo điều hành được ban hành kịp thời đã góp phần tạo hành lang pháp lý, tạo cơ chế chính sách, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, huy động nguồn lực đầu tư, tăng cường các hoạt động thông tin và truyền thông từ tỉnh đến cơ sở đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của thông tin và truyền thông nói chung, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh đã góp phần cao nhận thức chuyển đổi từ phương thức làm việc thủ công sang phương thức làm việc hiện đại qua mạng, góp phần thực hiện Chương trình cải cách hành chính của tỉnh và hướng đến sự phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp. Công tác phối hợp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thông tin và truyền thông giữa ngành thông tin và truyền thông với các ngành, các cấp, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh góp phần quan trọng để ngành thông tin và truyền thông từ tỉnh đến cơ sở tham gia tích cực và hiệu quả vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và là động lực thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong những năm tới.

Trong bối cảnh kinh tế suy giảm, hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn, song hầu hết các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông tiếp tục duy trì sự ổn định và có mức tăng trưởng khá, doanh thu năm sau cao hơn năm trước, đóng góp tích cực vào ngân sách nhà nước; đảm bảo thực hiện các chế độ, chính sách và ổn định mức thu nhập bình quân cho người lao động.
 
img

 
img
 
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son tặng ảnh lưu niệm cho UBND tỉnh Khánh Hòa
 
Tại buổi làm việc, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng kiến nghị với Bộ Thông tin và Truyền thông một số nội dung như: Hướng dẫn thực hiện Quy hoạch phát triển xuất bản, in và phát hành; quy định về thời hạn lưu giữ và thanh lý xuất bản phẩm đối với bản thảo đã được cấp phép (được lưu giữ tại cơ quan cấp phép) và đối với xuất bản phẩm lưu chiểu; Chỉ đạo Tổng Công ty Bưu điện hướng dẫn Bưu điện tỉnh quy hoạch, sắp xếp lại mạng lưới các Bưu điện văn hóa xã cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội hiện nay, đầu tư nâng cấp để nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng phục vụ cộng đồng ở những vùng khó khăn; Sớm ban hành Chương trình quốc gia về viễn thông công ích đến năm 2020 để tỉnh có cơ sở xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 10/01/2012 của Thủ tướng về Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 (phần hỗ trợ của Chương trình đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa, các hộ gia đình chính sách); quan tâm, có sự hỗ trợ cho tỉnh trong việc đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin để đẩy nhanh tiến độ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh (như hỗ trợ xây dựng nâng cấp Trung tâm dữ liệu của tỉnh, hỗ trợ xây dựng Khu công nghệ thông tin tập trung, hỗ trợ Dự án 2 Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở); Ban hành Quy định hướng dẫn chế độ ưu đãi dành cho cán bộ công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước nhằm củng cố, xây dựng và thu hút nhân lực chất lượng cao, góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước; Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của Đài Truyền thanh cấp xã hoặc giao cho UBND cấp tỉnh ban hành quy định này...
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son đánh giá cao kết quả công tác của tỉnh đối với lĩnh vực thông tin và truyền thông trong thời gian qua, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cũng bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục tạo điều kiện hơn nữa cho Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cũng đề nghị, trong thời gian tới, UBND tỉnh cần quan tâm nhiều hơn nữa đối với lĩnh vực báo chí, bưu chính, an toàn thông tin và viễn thông. Đối với những ý kiến, kiến nghị của UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ xem xét và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tỉnh.
 
Sau đây là một số hình ảnh hoạt động của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son và Đoàn công tác của Bộ tại tỉnh Khánh Hòa:
 
img
 
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và Đoàn công tác thăm Bưu điện tỉnh Khánh Hòa
 
img
 
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và Đoàn công tác thăm Đài Truyền hình tỉnh Khánh Hòa
 
img
 
img
 
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và Đoàn công tác thăm Sở TT&TT Khánh Hòa
 
img
 
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son thăm và tặng ảnh lưu niệm cho báo Khánh Hòa
 
img
 
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và Đoàn công tác thăm Viettel Khánh Hòa
 
img
 
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và Đoàn công tác thăm VNPT Khánh Hòa
 
img
 
img
 
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son thăm Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực VII
Việt Thắng
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top