Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son: Thị trường viễn thông sẽ có đột phá mới

Chủ nhật, 02/02/2014 08:30

Điểm sáng nổi bật trong năm 2013 là hoạt động hiệu quả của các doanh nghiệp viễn thông, CNTT. Bên cạnh đó, công cuộc tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước thuộc lĩnh vực TTTT cũng đạt được những kết quả tích cực.

img

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son tin tưởng bước sang năm 2014 thị trường viễn thông sẽ có đột phá mới. Ảnh VGP/Thúy Hà

 Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Bắc Son đã khẳng định như vậy khi trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Chính phủ trước thềm xuân mới.
 
Điểm sáng nổi bật
 
Nhìn lại năm 2013, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho rằng: Điểm sáng nổi bật nhất của ngành TTTT chính là kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp viễn thông, CNTT.
 
Cụ thể, trong bối cảnh năm 2013 tiếp tục là một năm đầy khó khăn đối với kinh tế đất nước. Tuy nhiên, kinh tế ngành TTTT vẫn phát triển tương đối tốt và góp phần đáng kể vào tăng trưởng chung.
 
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, ước tính kim ngạch xuất khẩu năm 2013 về điện thoại các loại và linh kiện đạt 22,7 tỉ USD, tăng 78,8% so với năm 2012; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 11,2 tỷ USD, tăng 41,8% so với năm 2012. Như vậy giá trị XK của nhóm ngành CNTTTT đạt 33,9 tỷ USD, chiếm 25,64% tổng kim ngạch XK năm 2013. CNTT đã trở thành kinh tế mũi nhọn có tốc độ tăng trưởng và hiệu quả cao, đóng góp trực tiếp hơn 7% GDP của đất nước.
 
Riêng 2 tập đoàn kinh tế chủ lực của ngành là VNPT và Viettel năm 2013 vẫn giữ được vai trò tiên phong phát triển với kết quả kinh doanh ấn tượng. VNPT ước đạt tổng doanh thu 119.000 tỷ đồng, bằng 102,53% so với năm 2012. Nộp ngân sách Nhà nước đạt 7.894 tỷ, bằng 100,47% so với năm 2012. Tổng lợi nhuận toàn Tập đoàn ước đạt 9.265 tỷ, bằng 179,09% so với năm 2012.
 
Viettel ước đạt tổng doanh thu 162.886 tỷ đồng, tăng 15,2% so với năm 2012. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 26.413 tỷ đồng, tăng 25,2% so với năm 2012. Nộp ngân sách Nhà nước ước thực hiện 17.586 tỷ đồng, tăng 19,4%.
 
Về công tác tái cơ cấu doanh nghiệp, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ đã triển khai nghiêm túc và quyết liệt công tác chỉ đạo tái cơ cấu các doanh nghiệp Nhà nước thuộc lĩnh vực TTTT.
 
Cụ thể, Bộ đã chỉ đạo hoạt động kinh doanh và kiện toàn mô hình tổ chức của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VietnamPost), sau khi tách ra khỏi VNPT hoạt động của công ty đã đạt hiệu quả tốt. Đồng thời, Bộ đã ban hành Đề án Tái cơ cấu Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC giai đoạn 2012-2015 và tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện.
 
Đặc biệt, song song với việc chỉ đạo kiện toàn bộ máy lãnh đạo VNPT, Bộ đã tập trung xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ Đề án tái cơ cấu VNPT.
 
Theo đó Công ty thông tin di động Mobifone sẽ được tách ra khỏi Tập đoàn VNPT để có thể sớm thực hiện cổ phần hoá theo Quyết định số 528/QĐ-TTg, mang đến động lực phát triển mới cho lĩnh vực viễn thông như Thủ tướng chỉ đạo trong Thông điệp đầu năm.
 
Quyết liệt tái cơ cấu ngay từ đầu năm
 
Bước sang năm 2014, theo Nghị quyết 01/NQ-CP, Chính phủ yêu cầu các đơn vị quyết liệt thực hiện việc tái cơ cấu các DNNN trong năm 2014, trong đó có một số doanh nghiệp trực thuộc Bộ TTTT.
 
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho biết, quán triệt tinh thần của Nghị quyết, xác định việc tái cơ cấu các DNNN chịu sự quản lý của Bộ là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2014, ngay từ những ngày đầu của năm, Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ TTTT đã chỉ đạo quyết liệt việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP.
 
Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Bộ TTTT đang tích cực chỉ đạo các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác truyền thông, thường xuyên cung cấp thông tin, tuyên truyền về cơ chế chính sách, tình hình và kết quả tái cơ cấu DNNN; kịp thời phát hiện và phổ biến những biện pháp, cách làm sáng tạo, có hiệu quả cao. 
 
Đối với các doanh nghiệp thuộc sự quản lý, Bộ TTTT đã chỉ đạo các doanh nghiệp đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hiểu biết cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị và đội ngũ người lao động, tạo sự nhất trí cao về tư tưởng và hành động đối với chủ trương tái cơ cấu.
 
Về công tác tái cơ cấu DNNN, Bộ tiếp tục đẩy mạnh công tác tái cơ cấu DNNN, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước giai đoạn 2011-2015 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 929/QĐ-TTg, Nghị quyết số 01/NQ-CP.
 
Trong đó, trọng tâm là việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của các doanh nghiệp, tập trung vào ngành, lĩnh vực then chốt, nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất, kinh doanh; hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, cung ứng các dịch vụ công ích thiết yếu cho xã hội, an ninh-quốc phòng; tạo lập thị trường sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông cạnh tranh lành mạnh, phát triển bền vững, phù hợp với quy hoạch, chiến lược phát triển đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
 
Đồng thời, Bộ sẽ tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông đa dạng hóa loại hình dịch vụ và nâng cao trình độ phát triển, tập trung phát triển ngành bưu chính, viễn thông, tăng cường sử dụng các nguồn lực theo cơ chế thị trường, sử dụng công nghệ cao, tạo giá trị gia tăng cao.
Về các chủ trương thực hiện sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ, hiện nay, Bộ  đang chỉ đạo Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC xây dựng, báo cáo Bộ triển khai phương án tách Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC về trực thuộc Bộ theo Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ.
 
Sau đó, sẽ xây dựng phương án tổ chức lại Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC để phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP và Quyết định số 929/QĐ-TTg. Bộ cũng đang chỉ đạo Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tập trung nghiên cứu, đề xuất để kiện toàn mô hình tổ chức phù hợp với xu thế kinh doanh dịch vụ bưu chính trên thế giới cũng như xu hướng phát triển của Ngành.
 
Thị trường viễn thông sẽ có đột phá mới
 
Đối với việc tái cơ cấu Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT, Bộ đã tập trung phân tích, đánh giá thận trọng, khoa học các phương án, trên cơ sở phát huy cao độ trách nhiệm, trí tuệ của đội ngũ cán bộ trong các đơn vị thành viên và trong Ban Lãnh đạo của VNPT, cùng sự đóng góp tâm huyết, sâu sắc của các cán bộ lão thành trong Ngành và các chuyên gia. Đồng thời, trong cả quá trình xây dựng Đề án Tái cơ cấu VNPT, Bộ TTTT luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao của Thường trực Chính phủ, trực tiếp là của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
 
Đến nay, sau nhiều bước tiếp thu, chỉnh sửa, Đề án Tái cơ cấu VNPT đã được Bộ TTTT trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, với nội dung chính của Đề án là tách mạng viễn thông di động Mobifone ra hoạt động độc lập với VNPT để hình thành Tổng công ty Mobifone và tách các đơn vị sự nghiệp trực thuộc VNPT về Bộ quản lý để VNPT tập trung vào ngành, nghề kinh doanh chính, có thế mạnh và truyền thống.
 
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son tin rằng khi hoàn thành việc thực hiện tái cơ cấu VNPT, chắc chắn thị trường viễn thông Việt Nam sẽ có những đột phá mới. Tiến trình cổ phần hóa Mobifone sẽ sớm được diễn ra theo Quyết định số 58/2005/QĐ-TTg ngày 23/3/2005 cũng như yêu cầu có tính tiên quyết về cổ phần hóa DNNN thể hiện trong Thông điệp đầu năm của Thủ tướng Chính phủ.
Thúy Hà (ghi)
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top