Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son tham dự hội nghị triển khai công tác lĩnh vực phát thanh truyền hình

Thứ sáu, 28/02/2014 14:20

Sáng ngày 28/2/2014, tại Cần Thơ, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son đã tới dự và phát biểu tại “Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2014 và tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2013 lĩnh vực phát thanh truyền hình”. Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, đại diện lãnh đạo một số đài PTTH…

img

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son phát biểu tại Hội nghị

Đánh giá hoạt động phát thanh, truyền hình (PTTH) và phong trào thi đua trong lĩnh vực PTTH năm 2013 báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) cho biết, trong năm qua các đài đã hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, bám sát thực tiễn đời sống xã hội, thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân.
 
Cụ thể các đài PTTH đã đi đầu trong thông tin các sự kiện chính trị quan trọng, những cuộc vận động lớn về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các biện pháp chỉ đạo, điều hành của cấp ủy và chính quyền địa phương. Bên cạnh đó việc thông tin tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển đảo, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch về các vấn đề tôn giáo, dân tộc đảm bảo đúng định hướng của các cơ quan chỉ đạo báo chí. Ngoài ra các đài PTTH cũng phản ánh nhanh nhạy những thông tin về phòng chống thiên tai, dịch bệnh, các vấn đề bức xúc về an sinh xã hội. Chất lượng và thời lượng các chương trình PTTH tiếp tục được nâng cao, nhiều chuyên mục mới được mở thêm, việc hợp tác sản xuất chương trình, mở rộng hợp tác quốc tế được đẩy mạnh.
 
Trong năm 2013 các đài tiếp tục thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy và quy trình sản xuất. Việc đào tạo bồi dưỡng và nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ những người làm báo nói, báo hình cũng được quan tâm mở rộng. Tuy nhiên báo cáo trên cũng chỉ rõ các hạn chế, khuyết điểm mà các đài cần khắc phục trong năm 2014. Đó là tỉ lệ các bộ phim nước ngoài được chiếu trên truyền hình chiếm tỉ lệ cao. Một số bộ phim trong nước có những cảnh không lành mạnh gây ảnh hưởng đến người xem. Một số chương trình liên kết có nội dung dễ dãi, hời hợt. Đặc biệt các chương trình quảng cáo cũng có những vấn đề cần khắc phục như vượt quá thời lượng theo quy định, quảng cáo sản phẩm có nội dung không rõ ràng.
 
img
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son tặng bằng khen cho đại điện lãnh đạo các đài truyền hình. 
 
Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2014 bản báo cáo khẳng định cần tiếp tục đẩy mạnh phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước. Trọng tâm là việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, các nghị quyết của TW, Chính phủ, Quốc hội, việc triển khai thi hành Hiến pháp mới được Quốc hội thông qua.
 
Trong năm tới cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền có hiệu quả việc “Học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cùng các cuộc vận động khác như “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”, “ Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”… Ngoài ra các đài  cần tiếp tục nâng cao chất lượng các chương trình PTTH, đa dạng hóa các loại hình thông tin, hạn chế tối đa những sai sót, đảm bảo tỷ lệ cân đối giữa các chương trình. Phim nước ngoài cũng được yêu cầu giảm thời lượng. Trong khi các chương trình quảng cáo phải được quản lý chặt chẽ.
 
Phát biểu tại buổi tổng kết Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã biểu dương những thành tích các đơn vị PTTH đã làm được, tuy nhiên Bộ trưởng cũng cho rằng những hạn chế được nêu ra trong báo cáo đã ảnh hưởng đến vị trí, vai trò của PTTH trong xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Riêng trong lĩnh vực quảng cáo, dù đã nhiều năm nhắc nhở nhưng vẫn còn tồn tại. Trong năm 2014 Bộ trưởng chỉ đạo phải khắc phục những yếu kém, hạn chế, bên cạnh đó cần duy trì và đẩy mạnh các phong trào thi đua. Tiếp tục tuyên truyền các chính sách của Đảng và Nhà nước, các giải pháp của Chính phủ trong điều hành kinh tế, xã hội. Đặc biệt Bộ trưởng nhấn mạnh phải quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng trong thông điệp đầu năm, tăng thời lượng đưa tin về nội dung mới của luật đất đai để nhân dân thấy được quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong đổi mới.
 
Bộ trưởng cũng nhắc nhở cần thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí từ đó tạo hiệu ứng tốt cho xã hội, người dân có điều kiện tiếp cận nhanh nhất những thông tin chính thống của các cơ quan TƯ và địa phương. Về nội dung Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị nâng cao chất lượng, tăng cường thời lượng những chương trình tự sản xuất. Cần đưa các tấm gương “người tốt – việc tốt”, đấu tranh với các tiêu cực, những gì đi ngược lại với lợi ích của nhân dân.
 
Kết thúc phát biểu Bộ trưởng kêu gọi các cán bộ, công nhân viên trong lĩnh vực PTTH hãy chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn. Phát huy đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, khẳng định vị trí, vai trò trên mặt trận văn hóa, từ đó góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
 
Cũng trong buổi làm việc này Bộ TT&TT đã quyết định trao tặng 10 cờ thi đua cho các đơn vị có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua; 27 bằng khen cho các đài có thành tích xuất sắc; 5 cờ thi đua cho các đơn vị gồm các đài PTTH Quảng Bình, PTTH Khánh Hòa, PTTH Hà Nội, PTTT Yên Bái, Truyền hình TP.HCM. Tặng 4 bằng khen cho 4 đơn vị có thành tích xuất sắc gồm đài PTTH Bắc Giang, PTTH Đồng Nai, Tiếng nói nhân dân TP.HCM, PTTH Lâm Đồng. 10 bằng khen cho Cụm trưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 117 bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc, là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua.
 
Nguyễn Cường - Infonet
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top