Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son làm việc với Cục Viễn thông

Thứ hai, 27/04/2015 20:24

Ngày 27/4/2015, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và Thứ trưởng Phạm Hồng Hải đã có buổi làm việc với Cục Viễn Thông, Bộ Thông tin và Truyền thông.

img
Cục Viễn thông là đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông được thành lập ngày 15/8/2011 theo Quyết định số 35/2011/QĐ-TTg ngày 27/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở sáp nhập Vụ Viễn thông và Cục Quản lý chất lượng Thông tin và Truyền thông. Cục Viễn thông có chức năng, nhiệm vụ là tham mưu xây dựng cơ chế chính sách và thực hiện quản lý chất lượng sản phẩm, mạng lưới và dịch vụ chuyên ngành.
 
Với chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, hoạt động của Cục Viễn thông được tổ chức thực hiện tham mưu xây dựng, cơ chế, chính sách quản lý chuyên ngành. Mục tiêu cơ bản của công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành viễn thông là hoàn thiện khung pháp lý cho việc hoàn thành và vận hành một thị trường viễn thông cạnh tranh, thực hiện đúng định hướng và mục tiêu phát triển viễn thông của Đảng, Nhà nước cũng như đáp ứng các cam kết quốc tế.
 
Đồng thời, Cục Viễn thông thực hiện công tác thực thi với mục tiêu chính là tổ chức và đảm bảo thị trường viễn thông cạnh tranh lành mạnh thông qua các hoạt động như cấp phép và giám sát việc triển khai giấy phép, quản lý kết nối giữa các mạng viễn thông, quản lý việc tiếp cận và sử dụng mạng lưới và dịch vụ viễn thông, giải quyết tranh chấp, quản lý giá cước và khuyến mãi, quản lý tài nguyên viễn thông…
 
Tại buổi làm việc, Bộ trưởng đã nghe báo cáo về tổ chức thực hiện chức năng nhiệm vụ của Cục Viễn thông với các nội dung: chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy, cơ chế tài chính; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành; công tác thực thi quản lý nhà nước và vấn đề quản lý có tính thời sự. Cục Viễn thông cũng đã nêu môt số đề  xuất và kiến nghị đối với các vấn đề nêu trên.
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son khẳng định Cục Viễn thông đóng một vai trò lớn trong việc tham mưu cho Bộ hoạch định những  chính sách về viễn thông, đặc biệt duy trì tạo hành lang pháp lý, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp viễn thông hoạt động lành mạnh trong thời gian qua, qua đó góp phần tạo thị trường viễn thông Việt Nam đứng vững. Đối với các đề xuất của Cục, Bộ trưởng cơ bản đồng ý với các đề xuất đó và chỉ đạo cụ thể đối với từng đề xuất và kiến nghị.
 
Cùng ngày, Bộ trưởng cũng đã đến thăm Trung tâm hỗ trợ Phát triển mạng và dịch vụ của Cục Viễn thông.
 
img
 
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son trao tặng tượng Bác Hồ cho Cục Viễn thông
 
img
 
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và Thứ trưởng Phạm Hồng Hải chụp ảnh lưu niệm cùng với Lãnh đạo Cục Viễn thông
 
img
 
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son thăm Trung tâm hỗ trợ phát triển mạng và dịch vụ của Cục Viễn thông
Vũ Nhung
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top