Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son làm Trưởng Ban chỉ đạo Cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Thông tin di động

Thứ tư, 29/10/2014 10:01

Ngày 28/10/2014, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 1554/QĐ-BTTTT về việc thành lập Ban Chỉ đạo Cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Thông tin di động (Ban chỉ đạo) do Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son làm Trưởng Ban chỉ đạo.

img

Công ty TNHH một thành viên Thông tin di động

Theo quyết định này, Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Thông tin di động theo quy định của pháp luật. Ban chỉ đạo được sử dụng con dấu của Bộ Thông tin và Truyền thông trong khi thực hiện nhiệm vụ và có Tổ giúp việc do thành viên Ban chỉ đạo thành lập để triển khai công tác cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Thông tin di động.

Cũng theo quyết định này, Ban chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ cụ thể của thành viên Ban chỉ đạo do Trưởng Ban chỉ đạo phân công và kinh phí hoạt động được lấy từ chi phí cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Thông tin di động theo quy định của pháp luật.
 
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 
Bùi Giang
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top