Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son là Phó Trưởng Ban chỉ đạo 896

Thứ ba, 20/08/2013 10:52

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể Đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020. Và 1 trong 4 Phó trưởng Ban là Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son.

img

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1348/QĐ-TTg về việc phê duyệt Danh sách thành viên Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 896).

Ban Chỉ đạo 896 sẽ do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng ban. 4 Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Kiều Đình Thụ.

12 thành viên khác gồm: Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Hồng Sơn, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung; Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến; Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Phạm Minh Huân, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Hồng Trường; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Quang Quý; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Cao Lại Quang; Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn; Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Đỗ Văn Sinh.

Ban Chỉ đạo 896 là cơ quan tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối tạo sự đổi mới căn bản về tổ chức, hoạt động quản lý Nhà nước về dân cư theo hướng hiện đại, phù hợp với điều kiện của Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và thông lệ quốc tế; đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ công dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; đồng thời, đặt nền tảng phát triển Chính phủ điện tử.

Cũng theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Ban Chỉ đạo 896 giúp việc cho Ban Chỉ đạo sẽ do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Hồng Sơn làm Chánh Văn phòng.
 
Việt Hà - ICTNews.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top