Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son: Đề án tái cơ cấu Tổng công ty VTC là đúng hướng

Thứ năm, 24/12/2015 19:02

Đó là đánh giá của Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2016 của Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC.

img

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son phát biểu tại Hội nghị

Bộ trưởng cho biết, năm 2015, Tổng công ty VTC với tất cả các chỉ tiêu đều vượt mức kế hoạch và tăng trưởng cao so với 2014, trong đó, doanh thu đạt 3.500 tỷ đồng - tăng trưởng 9% và lợi nhuận 123 tỷ đồng - tăng trưởng 60%, nộp ngân sách nhà nước tăng trưởng 7%. Điều đó khẳng định, Tổng Công ty đã từng bước ổn định, vượt qua khó khăn, chấm dứt được tình trạng thua lỗ trong nhiều năm và phát triển vươn lên có lợi nhuận. Cùng với kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh nêu trên, tình hình tài chính của Tổng công ty VTC cũng đã từng bước được cải thiện, đặc biệt là lỗ lũy kế của Tổng công ty đã giảm xuống đáng kể, từ âm 330 tỷ đồng cuối năm 2012, đến nay chỉ còn âm 100 tỷ đồng và dự kiến sẽ xoá được hết lỗ lũy kế trong năm 2016.
 
Bộ trưởng cũng ghi nhận và đánh giá cao Tổng công ty VTC đã bám sát và thực hiện nghiêm túc đề án “Tái cơ cấu tổng thể Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện giai đoạn 2012-2015” đã được Bộ TT&TT phê duyệt tại quyết định số 28/QĐ-BTTTT ngày 13/01/2013. VTC cũng đã thường xuyên xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ TT&TT và các đơn vị chức năng nên đã kịp thời giải quyết được các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như trong việc thực hiện Đề án tái cơ cấu VTC. Với kết quả mà VTC đã đạt được trong thời gian vừa qua có thể khẳng định Đề án tái cơ cấu của VTC là đúng hướng và VTC đã cơ bản thực hiện thành công Đề án tái cơ cấu và thực hiện tốt công tác chia tách Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC về VOV theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
 
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Bộ trưởng cũng yêu cầu VTC cần tiếp tục nỗ lực giải quyết những tồn tại, khó khăn về tài chính, ổn định môi trường sản xuất kinh doanh, tối ưu nguồn lực và ưu thế của doanh nghiệp để sớm cổ phần hoá trong năm 2016.
 
img
 
Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba cho Công ty VTC Intecom và VTC Digital trực thuộc Tổng công ty VTC.
 
Về kế hoạch 2016, Bộ trưởng nhấn mạnh, đây là năm đầu tiên triển khai thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và cũng là năm VTC bắt đầu triển khai xây dựng phương án cổ phần hoá theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Do đó, Tổng Công ty VTC cần phải quán triệt, bám sát Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XII, Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020 của đất nước.
 
Để Tổng Công ty VTC thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra theo đúng các chủ trương, định hướng của Chính phủ, của Bộ TT&TT, Bộ trưởng chỉ đạo Tổng Công ty VTC cần thực hiện tốt 08 các nội dung công việc sau:
 
Thứ nhất, cần bám sát các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, chương trình công tác năm 2016 của Bộ TT&TT, nhanh chóng cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch triển khai các công việc liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Tổng Công ty VTC, có tiến độ, đầu mối triển khai cụ thể.
 
Thứ hai, tiếp tục thực hiện tái cơ cấu Tổng Công ty VTC và  các doanh nghiệp thành viên phù hợp với quy định của pháp luật để thực hiện chuyên môn hóa, phân công, hợp tác, không dàn trải, phân tán nguồn lực, tránh cạnh tranh nội bộ.
 
Thứ ba, khẩn trương hoàn thiện và trình Bộ TT&TT phê duyệt ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động; quy chế tài chính; Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020, đặc biệt cần tiếp tục sắp xếp lại các công ty con, công ty liên kết theo đúng quy định, rà soát sắp xếp lại nguồn nhân lực để đảm bảo nâng cao được năng suất, chất lượng và hiệu quả.
 
Thứ tư, tiếp tục rà soát và ban hành các quy trình, quy chế nội bộ của Tổng Công ty, hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế giữa Tổng Công ty và các công ty con hạch toán độc lập theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và trách nhiệm tạo sự chủ động trong các hoạt động của ban điều hành cũng như các đơn vị.
 
Thứ năm, chủ động nắm bắt các cơ hội kinh doanh mới, đặc biệt là mở rộng ra thị trường quốc tế khi các Hiệp định thương mại được ký kết và có hiệu lực trong thời gian tới.
 
Thứ sáu, về các đề xuất kiến nghị của Tổng Công ty VTC, lãnh đạo Bộ TT&TT sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ nghiên cứu, xem xét các giải pháp, chính sách đảm bảo môi trường cạnh tranh bình đẳng đối với các doanh nghiệp, sớm giải quyết các vấn đề kiến nghị của doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, cụ thể về các nội dung chia tách bàn giao Đài VTC về VOV;
 
Thứ bảy, tiếp tục đẩy mạnh những nhóm ngành kinh doanh chính, khai thác tối đa lợi thế, tăng cường ứng dụng công nghệ tiên tiến, quản trị kinh doanh hiện đại để đảm bảo đưa Tổng Công ty VTC phát triển trên tầm cao mới.
 
Thứ tám, tiếp tục kiện toàn và tăng cường hiệu quả hoạt động của bộ máy; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty; phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh tập thể, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh; quan tâm chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để xây dựng được một đội ngũ cán bộ có năng lực, sáng tạo, chuyên nghiệp, đoàn kết, thống nhất.
 
img
 
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son trao tặng cờ "Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2015" cho Tổng Công ty VTC
 
Bộ trưởng cũng cho biết thêm, với tinh thần quyết tâm và truyền thống đoàn kết trong suốt 28 năm qua, Tổng Công ty VTC sẽ tiếp tục đổi mới, sáng tạo, có những bước đi đột phá để tăng tốc phát triển nhanh, mạnh và bền vững và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.
Thu Hương
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top