Bộ trưởng Bộ TT&TT sẽ tiếp dân định kỳ mỗi tháng

Thứ năm, 02/07/2015 09:18

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son sẽ trực tiếp hoặc tùy theo nội dung và phân công các Thứ trưởng tiếp công dân vào ngày định kỳ hàng tháng tại phòng tiếp công dân của Bộ. Bộ TT&TT sẽ ứng dụng CNTT để phục vụ cho công tác tiếp công dân được thuận tiện và nhanh chóng.

img

 Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son trao đổi với các nhà báo Trung tâm Thông tin.

Bộ TT&TT đang lấy ý kiến để hoàn thiện Thông tư Quy định về tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh của Bộ TT&TT. Thông tư này quy định về tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh của Bộ Thông tin và Truyền thông bao gồm: công tác tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh; quản lý công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và chế độ báo cáo. 

Việc tiếp công dân thường xuyên được thực hiện tại phòng tiếp công dân, trong giờ hành chính, trừ trường hợp đột xuất do người có thẩm quyền quyết định. 

Thanh tra Bộ TT&TT sẽ có trách nhiệm giúp Bộ trưởng tổ chức tiếp công dân thường xuyên tại địa điểm tiếp công dân của Bộ; chủ trì tổ chức, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ trong việc tiếp công dân đến trình bày khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật. Trường hợp công dân đến yêu cầu được Lãnh đạo Bộ tiếp, thì bố trí lịch để Lãnh đạo Bộ tiếp công dân; thông báo cho đơn vị chức năng có liên quan và Thanh tra Bộ cử cán bộ cùng tham gia tiếp công dân với Lãnh đạo Bộ. 

Bộ trưởng Bộ TT&TT sẽ trực tiếp hoặc tùy theo nội dung phân công Thứ trưởng tiếp công dân ngày định kỳ hàng tháng tại phòng tiếp công dân của Bộ. Trong trường hợp ngày tiếp công dân định kỳ của Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng được phân công trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp không thể thực hiện việc tiếp công dân theo lịch đã công bố vì lý do khách quan thì có thể lùi lịch tiếp công dân sang thời gian khác. 

Ngoài thời gian tiếp công dân định kỳ hàng tháng, Bộ trưởng trực tiếp hoặc tùy theo nội dung phân công Thứ trưởng tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp như công dân đến yêu cầu được Lãnh đạo Bộ tiếp gặp hoặc những vụ việc gay gắt, phức tạp, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn khác nhau…

Dự thảo Thông tư này cũng quy định, người tiếp công dân yêu cầu công dân xuất trình giấy tờ tùy thân hoặc giấy ủy quyền; xác định tính hợp lệ, hợp pháp của công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; ghi chép đầy đủ họ tên, địa chỉ của công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và yêu cầu công dân ký xác nhận vào Sổ tiếp công dân. Trong quá trình tiếp người tố cáo, người tiếp công dân phải giữ bí mật và họ tên, địa chỉ, bút tích và những thông tin có hại cho người tố cáo trừ khi người tố cáo đồng ý công khai; trường hợp thấy cần thiết hoặc do người tố cáo yêu cầu thì người tiếp công dân phải áp dụng những biện pháp cần thiết hoặc kiến nghị áp dụng những biện pháp cần thiết để bảo vệ người tố cáo và người thân thích của người tố cáo.

Thanh tra Bộ TT&TT sẽ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ, Trung tâm Thông tin và cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Định kỳ hàng quý, hàng năm, Thanh tra Bộ có trách nhiệm tổng hợp trình Bộ trưởng hoặc thừa lệnh Bộ trưởng báo cáo Thanh tra Chính phủ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo theo quy định

 
PV
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top