Bộ Thông tin và Truyền thông xin ý kiến nhân dân dự thảo Quyết định của Thủ tướng Phê duyệt Đề án tăng tốc sớm đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về Công nghệ thông tin

Thứ bảy, 05/09/2009 11:27

Mục tiêu đến năm 2020: Việt Nam đứng thứ 60 trở lên trong các bảng xếp hạng của ITU về CNTT; Tổng doanh thu lĩnh vực CNTT chiếm tỷ trọng 20 - 23% trong GDP; Tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm lớn hơn 2 lần tốc độ tăng trưởng GDP.

img

Với mục tiêu tổng quát:

Đến năm 2015: Việt Nam đứng thứ 70 trở lên trong các bảng xếp hạng của Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) về CNTT; Tổng doanh thu lĩnh vực CNTT chiếm tỷ trọng 17 - 20% trong GDP; Tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm gấp từ 2 - 3 lần tốc độ tăng trưởng GDP.

Đến năm 2020: Việt Nam đứng thứ 60 trở lên trong các bảng xếp hạng của ITU về CNTT; Tổng doanh thu lĩnh vực CNTT chiếm tỷ trọng 20 - 23% trong GDP; Tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm lớn hơn 2 lần tốc độ tăng trưởng GDP.

Với 6 nhiệm vụ chủ yếu :

1: Tiếp tục phát triển và hoàn thiện hạ tầng viễn thông.2: Đưa điện thoại, thiết bị nghe nhìn, máy tính đến hộ gia đình.

2: Đưa điện thoại, thiết bị nghe nhìn, máy tính đến hộ gia đình.

3: Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, phục vụ các nhu cầu đời sống xã hội của người dân

4: Phát triển công nghiệp CNTT.

5: Phát triển nguồn nhân lực CNTT.

6: Xây dựng các tập đoàn CNTT làm chủ quốc gia vươn ra quốc tế.

Với 4 giải pháp được đưa ra:

1. Tích cực xã hội hóa đầu tư cho CNTT, đặc biệt là phát triển hạ tầng viễn thông

2. Đầu tư đột phá có trọng tâm, trọng điểm

3. Xây dựng và hoàn thiện các thể chế

4. Một số cơ chế đặc thù và chính sách đột phá

Để thực hiện có sự phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Các doanh nghiệp.. Đó là những nét chính trong Đề án tăng tốc sớm đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về Công nghệ thông tin mà Bộ Thông tin và Truyền thông đang xin ý kiến rộng rãi nhân dân dự thảo Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ từ 4/9/2009 đến 30/9/2009.

Mời quý vị độc giả xem nội dung chi tiết và tham gia đóng góp ý kiến cho dự thảo Quyết định nêu trên tại đây.
 
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top