Bộ Thông tin và Truyền thông xin ý kiến nhân dân dự thảo 2 Thông tư liên quan đến quản lý chất lượng hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Thứ ba, 01/09/2009 15:24

Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng dự thảo 2 Thông tư: Hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ TT&TT và "Danh mục hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ TTTT bắt buộc kiểm tra nhà nước về chất lượng" để xin ý kiến nhân dân.

img

Đối với Thông tư Hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ TT&TT có phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng là: Thông tư quy định nội dung, trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tại khoản 1 Điều 70 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; điểm g khoản 2 Điều 32 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ; Thông tư áp dụng đối với các cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá, các tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa, các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đối với Thông tư Ban hành “Danh mục hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông bắt buộc kiểm tra nhà nước về chất lượng”. Danh mục hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông bắt buộc kiểm tra nhà nước về chất lượng được quy định cụ thể như sau:

TT
Tên sản phẩm, hàng hóa
Quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng
1.
Thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất công cộng
TCN 68 - 221 : 2004
TCN 68 - 222 : 2004
TCN 68 - 223 : 2004
TCN 68 - 245 : 2006
 Mời quý vị độc giả tham gia đóng góp ý kiến cho dự thảo 2 Thông tư nêu trên tại đây.
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top