Bộ Thông tin và Truyền thông tuyển dụng công chức năm 2012

Thứ năm, 09/08/2012 08:23

Triển khai Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2012. Bộ thông tin và Truyền thông Thông báo tuyển dụng công chức vào làm việc tại Vụ : Hợp tác quốc tế, Công nghệ thông tin, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch - Tài chính, Pháp chế, Bưu chính và Văn phòng Bộ với các thông tin cụ thể như sau:

img
Tòa nhà Bộ Thông tin và Truyền thông 18 Nguyễn Du - Hà Nội

Điều kiện đăng ký dự tuyển

1. Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam, đang cư trú tại Việt Nam;
2. Đủ 18 tuổi trở lên;
3. Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
4. Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển.
5. Đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ;
6. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
7. Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; không trong thời gian đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

Số lượng và yêu cầu cụ thể về vị trí cần tuyển

1. Vụ Bưu chính

- Tuyển dụng 03 chỉ tiêu

2. Vụ Công nghệ thông tin

- Tuyển dụng 02 chỉ tiêu

3. Vụ Hợp tác quốc tế

- Tuyển dụng 01 chỉ tiêu

 4. Vụ Kế hoạch -Tài chính
Tuyển dụng 02 chỉ tiêu 

5. Vụ Khoa học và Công nghệ 
Tuyển dụng 02 chỉ tiêu

6. Vụ Pháp chế
Tuyển dụng 02 chỉ tiêu

7. Văn phòng Bộ
Tuyển dụng 03 chỉ tiêu

Thông tin chi tiết xem tại đây

Vụ TCCB
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top