Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai nhiệm vụ công tác lĩnh vực CNTT năm 2011

Thứ năm, 30/12/2010 19:35

Sáng ngày 30/12/2010, tại 18 Nguyễn Du – Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng đã chủ trì cuộc họp các đơn vị liên quan triển khai nhiệm vụ công tác trong lĩnh vực CNTT năm 2011. Cùng tham dự còn có các đơn vị chức năng hoạt động trong lĩnh vực CNTT mà một số đơn vị liên quan thuộc Bộ TT&TT.

img
Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng phát biểu tại cuộc họp

Theo báo cáo công tác năm 2011, những nội dung lớn thuộc lĩnh vực CNTT cần triển khai thực hiện tốt như:
- Công tác xây dựng văn bản hướng dẫn liên quan đến lĩnh vực CNTT.
- Công tác thực thi pháp luật và chỉ đạo điều hành gồm có các công việc triển khai công việc liên quan tới Công nghiệp CNTT, ứng dụng CNTT, tổ chức triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của Bộ, an toàn bảo mật thông tin và các dự án CNTT.
- Phối hợp với các Bộ, Ngành trong việc gắn kết cải cách hành chính và ứng dụng CNTT, kiểm tra và tổng hợp việc thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN giai đoạn 2011-2015; tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch ứng dụng CNTT của Bộ năm 2011 theo Kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2011-2015 đã được phê duyệt,…
Về kiến nghị, đề xuất, các đơn vị mong muốn lãnh đạo Bộ quan tâm hơn nữa đến chủ trương xây dựng hợp tác, liên kết với doanh nghiệp trong việc phát triển, triển khai các dự án ứng dụng CNTT lớn trong giai đoạn tới; bố trí địa điểm tạo điều kiện để cán bộ làm việc tại trụ sở Bộ ở 18 Nguyễn Du; tăng cường nhân lực, biên chế cho các đơn vị để đảm bảo thực hiện tốt khối lượng công việc ngày càng lớn trong năm 2011…

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đã phát biểu điểm qua các hoạt động năm 2010 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2011 trong lĩnh vực CNTT. Ngoài những nhiệm vụ chính đã nêu, Thứ trưởng chỉ đạo nhấn mạnh một số công việc sau: Ban hành một số văn bản đã xin ý kiến; triển khai các công tác thực thi pháp luật và chỉ đạo điều hành, trong đó triển khai nhiệm vụ quốc gia, đảm bảo hạ tầng, họp thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về CNTT; phát triển công nghiệp phần mềm và nội dung số; phối hợp chặt chẽ mối quan hệ giữa công nghiệp CNTT và ứng dụng CNTT; triển khai ngành công nghiệp CNTT với những sản phẩm mang thương hiệu Việt, ứng dụng Điện toán đám mây và thực hiện ứng dụng phần mềm nguồn mở. Các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực CNTT trong năm 2011 cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn  nữa, chủ động trong sự phối hợp để có hiệu quả hơn. Tập trung thực hiện các công tác của Bộ như xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Về một số số liệu công bố cần phải có sự kiểm tra thống nhất và có công bố chính thức từ Bộ Thông tin và Truyền thông.

Các đơn vị chức năng hoạt động trong lĩnh vực CNTT cũng đã có nhiều ý kiến thẳng thắn đóng góp xây dựng các chương trình hoạt động của ngành trong năm 2011. Các đơn vị cần có sự phối hợp, đặc biệt là những đơn vị như Cục Ứng dụng CNTT, Viện Công nghiệp phần mềm và Nội dung số; xây dựng các tiêu chuẩn lớn để đảm bảo ATTT cho các đơn vị; triển khai đào tạo các chuyên gia về ATTT; xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật CNTT; tiếp tục triển khai các dự án của World Bank. Trong năm 2011 cần tiếp tục triển khai 26 kế hoạch còn lại của Bộ TT&TT.
Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng cũng đã giải đáp những kiến nghị, đề xuất của đại diện các đơn vị…
 

Thu Hương
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top