Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri TP. Cần Thơ gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Thứ tư, 30/08/2023 13:56

Công văn số 3293/BTTTT-VP ngày 12/8/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc trả lời kiến nghị của cử tri TP. Cần Thơ gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Bộ Thông tin và Truyền thông nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Cần Thơ do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 742/BDN ngày 14/6/2023, nội dung kiến nghị như sau:

Đề nghị phối hợp các cơ quan có liên quan triển khai chuyển đổi số đáp ứng nhu cầu thực tế, hiệu quả.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Thông tin và Truyền thông có ý kiến trả lời như sau:

Ngày 24/9/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1619/QĐ-TTg về việc kiện toàn và đổi tên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử thành Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số. Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số có chức năng nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính; xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; tạo thuận lợi cho việc triển khai cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại Việt Nam. Bộ Thông tin và Truyền thông làm nhiệm vụ thường trực của Ủy ban và Tổ công tác. Hiện tại, 100% các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đều đã kiện toàn Ban chỉ đạo Chuyển đổi số, do người đứng đầu làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Hàng năm, Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số đều ban hành Kế hoạch hoạt động, trong đó giao nhiệm vụ chuyển đổi số cụ thể cho các thành viên Ủy ban và các Bộ, ngành, địa phương.

Hàng quý, Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số đã tổ chức các Phiên họp với các Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của các Bộ, ngành, địa phương. Tại các Phiên họp, Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số đáp ứng nhu cầu thực tế, hiệu quả. Hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số góp phần điều phối, phối hợp triển khai chuyển đổi số hiệu quả hơn tại các Bộ, ngành, địa phương.

Trên đây là nội dung trả lời của Bộ Thông tin và Truyền thông đối với kiến nghị của cử tri thành phố Cần Thơ, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ để trả lời cử tri./.

Bộ Thông tin và Truyền thông
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top