Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Bình gửi tới sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Thứ tư, 15/03/2023 09:27

Công văn số 676/BTTTT-VP ngày 01/03/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bộ Thông tin và Truyền thông nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Bình do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 2081/BDN ngày 30/12/2022 về kiến nghị của cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, nội dung kiến nghị như sau:

Cử tri đề nghị đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số về vùng nông thôn, miền núi để từng bước hình thành nông thôn mới thông minh, nâng cao hiệu quả hoạt động của cộng đồng, góp phần xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) có ý kiến trả lời như sau:

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới,  đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số về vùng nông thôn, miền núi để từng bước hình thành nông thôn mới thông minh, nâng cao hiệu quả hoạt động của cộng đồng, góp phần xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững, Bộ TTTT xác định một trong các nhiệm vụ trọng tâm là đưa người dân ở vùng nông thôn và miền núi lên môi trường số hay hỗ trợ phát triển các nền tảng số cho người dân sử dụng. Vì vậy, việc quan trọng và ưu tiên là phát triển nhân lực sử dụng, tức là trang bị, bồi dưỡng kỹ năng sử dụng các trang thiết bị số, ứng dụng số cho đồng bào hơn là phát triển nhân lực làm về công nghệ thông tin. Với cách tiếp cận này, trong năm 2022, cùng với các Bộ, ngành, địa phương, Bộ TTTT đã thực hiện 02 giải pháp đồng bộ để đưa người dân lên môi trường số là: đào tạo, phát triển kỹ năng số cho cán bộ công chức cấp xã thông qua Nền tảng học trực tuyến mở đại trà và thiết lập mạng lưới Tổ Công nghệ số cộng đồng (mỗi thôn bản, xã/phường có một Tổ công nghệ số cộng đồng). Cụ thể như sau:

- Triển khai Nền tảng học trực tuyến mở đại trà tại địa chỉ https://onetouch.mic.gov.vn (Nền tảng OneTouch) do Bộ TTTT xây dựng. Đến hết năm 2022, đã tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số cho 204.397 lượt cán bộ, công chức, viên chức của các Bộ, ngành, địa phương; bồi dưỡng, tập huấn cho 255.545 thành viên Tổ Công nghệ số cộng đồng; phổ cập kỹ năng số cho người dân đạt trên 17,4 triệu lượt truy cập. Tổng số lượt cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành khóa học, cả trực tuyến và trực tiếp là 27.855, vượt chỉ tiêu 10.000 cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 đặt ra.

- Triển khai Tổ Công nghệ số cộng đồng tại các địa phương. Tổ Công nghệ số cộng đồng có nhiệm vụ là cầu nối của chính quyền địa phương để thông tin tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác chuyển đổi số đến nhân dân; trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng công nghệ thông minh, thương mại điện tử, dịch vụ hành chính công; tham gia thực hiện chuyển đổi số trong từng lĩnh vực của đời sống, từ đó cùng chính quyền xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số tại địa phương.

Tính đến ngày 15/02/2023:

- 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thành lập Tổ Công nghệ số cộng đồng. 48/63 tỉnh, thành phố đã hoàn thành thành lập 100% đến cấp xã.

- Số Tổ Công nghệ số cộng đồng đã được thành lập: 69.345 tổ.

- Số người tham gia Tổ Công nghệ số cộng đồng: 323.802 thành viên.

Trong thời gian tới, Bộ TTTT sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương để triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số về vùng nông thôn, miền núi để từng bước hình thành nông thôn mới thông minh, nâng cao hiệu quả hoạt động của cộng đồng, góp phần xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững góp phần hiện thực hóa chủ trương chuyển đổi số quốc gia của Đảng, Nhà nước.

Trên đây là nội dung trả lời của Bộ Thông tin và Truyền thông đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Bình, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Bình để trả lời cử tri./.

Bộ Thông tin và Truyền thông
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top