Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lào Cai gửi tới sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ sáu, 29/03/2024 08:17

(Mic.gov.vn) - Công văn số 1072/BTTTT-VP ngày 25/3/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lào Cai gửi tới sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Bộ Thông tin và Truyền thông nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lào Cai do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 48/BDN ngày 24/01/2024 về việc chuyển kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, nội dung kiến nghị như sau:

Cử tri phản ánh, trong thời đại bùng nổ công nghệ số 4.0 (mọi giao dịch đang được hướng tới trên môi trường mạng) nhưng các huyện vùng cao nói chung và các huyện của Lào Cai nói riêng còn rất nhiều vùng trắng, vùng lõm về mạng di động, mạng Internet. Để phát triển kinh tế số, xã hội số cho các huyện vùng cao, cử tri đề nghị Bộ TTTT xem xét chỉ đạo các nhà mạng có giải pháp phù hợp, tiến hành rà soát từng vùng lõm sóng để phủ sóng các thôn bản, nhất là vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) có ý kiến trả lời như sau:

Trên cơ sở báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tại văn bản số 5640/UBND-VX ngày 29/11/2022, theo đó tỉnh Lào Cai còn 162 thôn chưa có hạ tầng viễn thông thuộc danh sách các khu vực khó khăn được hỗ trợ dịch vụ viễn thông. Trong đó có 150 thôn chưa có băng rộng cố định (BRCĐ) và 40 thôn chưa có băng rộng di động (BRDĐ) (gồm 24 thôn chưa có BRDĐ theo rà soát của UBND và 16 thôn thuộc danh sách tại Phụ lục của Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT ngày 28/10/2022), trong thời gian qua, Bộ TTTT đã đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông triển khai các giải pháp nhằm phủ sóng. Đến nay, theo báo cáo của các doanh nghiệp viễn thông:

- Đối với 150 thôn chưa có BRCĐ: Bộ TTTT sẽ phối hợp cùng với các doanh nghiệp viễn thông, địa phương tiến hành khảo sát thực tế, trên cơ sở kết quả đi thực tế sẽ tổng hợp, xem xét và ban hành quyết định bổ sung danh sách khu vực khó khăn được hỗ trợ dịch vụ viễn thông và hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp triển khai kéo cáp quang đến thôn.

- Đối với 40 thôn chưa có BRDĐ: các doanh nghiệp đã phủ sóng được 29 thôn/40 thôn còn lại 11 thôn chưa có sóng BRDĐ đã đưa vào danh sách tại Quyết định số 1851/QĐ-BTTTT ngày 27/9/2023 công bố 266 thôn thực hiện đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp cung cấp dịch vụ theo Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.

Ngày 07/2/2024, địa phương tiếp tục có báo cáo số 161/STTTT-BCVTCNTT báo cáo danh sách 69 thôn lõm sóng. Sau khi rà soát, có 10 thôn đã có sóng BRDĐ, còn lại 59 thôn chưa có sóng.

Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh Lào Cai, tổng số thôn chưa có sóng là 70 thôn, trong đó có 58 thôn đặc biệt khó khăn đã có điện.

Đối với 58 thôn đặc biệt khó khăn đã có điện sẽ triển khai theo Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025.

Đối với 12 thôn không thuộc khu vực khó khăn đã có điện, Bộ TTTT sẽ cùng với doanh nghiệp lên kế hoạch triển khai thực hiện.

Trên đây là nội dung trả lời của Bộ Thông tin và Truyền thông đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Lào Cai trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai để trả lời cử tri./.

Bộ Thông tin và Truyền thông
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top