Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kon Tum gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Thứ tư, 30/08/2023 09:14

Công văn số 3311/BTTTT-VP ngày 12/8/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kon Tum gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Bộ Thông tin và Truyền thông nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Kon Tum do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 742/BDN ngày 14/6/2023, nội dung kiến nghị như sau:

Hiện nay, một số mạng xã hội ở nước ngoài đã đưa những thông tin xấu, độc hại nhằm chống phá Đảng và Nhà nước ta, gây nhiều hệ lụy đến đời sống xã hội của Nhân dân ta. Vì vậy, đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Công an có các biện pháp kịp thời và quyết liệt hơn để ngăn chặn và xử lý hiệu quả tình trạng này.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Thông tin và Truyền thông có ý kiến trả lời như sau:

Từ năm 2017 đến nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đã và đang quyết liệt triển khai nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn và xử lý hiệu quả tình trạng thông tin xấu, độc hại nhằm chống phá Đảng và Nhà nước ta trên các mạng xã hội ở nước ngoài cung cấp xuyên biên giới vào Việt Nam, đặc biệt là Facebook, Youtube, TikTok, như:

 (1) Triển khai hệ thống kỹ thuật, chủ động rà soát phát hiện kịp thời nguồn phát tán hình ảnh, thông tin thông tin xấu, độc hại nhằm chống phá Đảng và Nhà nước ta trên các mạng xã hội Facebook, YouTube, TikTok để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời.

(2) Bằng nhiều biện pháp trên phương diện pháp lý, kinh tế, kỹ thuật, truyền thông, Bộ đã đấu tranh quyết liệt yêu cầu Facebook, Google, TikTok phải đáp ứng yêu cầu của Bộ trong việc ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin xấu, độc hại nhằm chống phá Đảng và Nhà nước ta trên các mạng xã hội do các đơn vị này cung cấp.

* Kết quả 6 tháng đầu năm 2023:

- Facebook đã chặn, gỡ bỏ hơn 2.642 bài viết đăng thông tin sai sự thật, tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước, các thương hiệu, cá nhân, tổ chức; khóa 08 tài khoản thường xuyên đăng tải tin giả, thông tin xuyên tạc nhằm chống phá Đảng, Nhà nước; gỡ bỏ 04 tài khoản giả mạo các cá nhân, tổ chức; gỡ 54 page quảng cáo, mua bán hóa đơn. Ngoài ra, tự chủ động, rà quét gỡ bỏ 344.000 nội dung vi phạm trên nền tảng (tỷ lệ 91%).

- Google đã gỡ 6.359 video vi phạm trên YouTube. Ngoài ra, chặn 08 kênh YouTube phản động khỏi truy cập từ lãnh thổ Việt Nam, xóa 02 kênh (tỷ lệ 94%).

- TikTok đã chặn, gỡ bỏ: 416 link vi phạm, đăng tải thông tin sai sự thật, nội dung tiêu cực. Trong đó, có 149 tài khoản thường xuyên đăng tải nội dung chống phá Đảng, Nhà nước. Ngoài ra, tự chủ động rà quét, gỡ bỏ 1.981 nội dung vi phạm trên nền tảng (tỷ lệ 92%).

(3) Xử lý quyết liệt, mạnh mẽ các trường hợp người dùng trong nước phát tán thông tin vi phạm. Kết quả đã đạt được trong xử lý vi phạm lĩnh vực thông tin trên mạng: Năm 2022 lực lượng thanh tra Thông tin và Truyền thông đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 247 lượt tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm với tổng số tiền xử phạt hơn 2,9 tỷ đồng, thu hồi 120 triệu đồng tiền thu lợi bất chính. Trong 03 tháng đầu năm 2023, lực lượng thanh tra Thông tin và Truyền thông đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 59 lượt tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm với tổng số tiền xử phạt hơn 635 triệu đồng.

 (4) Xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng và Nghị định 27/2018/NĐ-CP, trong đó bổ sung các quy định nhằm quản lý hiệu quả các mạng xã hội xuyên biên giới, đồng thời tạo căn cứ pháp lý vững chắc cho công tác đấu tranh với các doanh nghiệp này.

(5) Đẩy mạnh tuyến bài tuyên truyền về âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng mạng xã hội của nước ngoài chống phá Đảng, Nhà nước ta để từng người dân cảnh giác, nâng cao ý thức khi tiếp cận với các thông tin xấu độc này.

Trên đây là nội dung trả lời của Bộ Thông tin và Truyền thông đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Kon Tum, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum để trả lời cử tri./.

Bộ Thông tin và Truyền thông
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top