Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hưng Yên gửi tới sau Kỳ họp thứ Hai và kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XV

Thứ sáu, 25/03/2022 16:27

Công văn số 874/BTTTT-VP ngày 11/3/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hưng Yên do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 580/VPCP-QHĐP ngày 22/01/2022, nội dung kiến nghị như sau:

Cử tri phản ánh: Trong quá trình triển khai, thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ: số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 đã gặp một số khó khăn, vướng mắc, cụ thể như: trang thiết bị thực hiện đăng nhập vào hệ thống Dịch vụ công Quốc gia còn thiếu; hệ thống đường truyền, băng thông kết nối các cơ sở dữ liệu của các ngành còn hạn chế đôi lúc còn chậm, chưa đáp ứng được công việc, cán bộ kiêm nhiệm nhiều việc, dữ liệu thông tin quản lý của các doanh nghiệp, người dân chưa hoàn thiện và chưa có sự đồng nhất trong việc số hóa thông tin giữa các ngành. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan có giải pháp để tháo gỡ những khó khăn nêu trên.

Sau khi nghiên cứu, Bộ TTTT có ý kiến trả lời như sau:

Hệ thống cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành hiện nay đang được các bộ, ngành chủ động đầu tư theo dự báo về số lượng người truy cập trong điều kiện bình thường. Với các thiết kế để hệ thống hoạt động trong điều kiện bình thường thì việc đăng nhập và truy xuất dữ liệu vào hệ thống cơ sở dữ liệu được đảm bảo. Trong bối cảnh người sử dụng ngày càng quen với các dịch vụ trên môi trường mạng, người dân cũng tăng cường sử dụng các dịch vụ trực tuyến nên một số hệ thống có thể chưa nâng cấp kịp thời đáp ứng nhu cầu của người sử dụng. Trước mắt, để giải quyết tình trạng này, Bộ TTTT (Cục Tin học hóa) sẽ đôn đốc các cơ quan chuyên trách về công nghệ thông tin của bộ, ngành, địa phương đề nghị rà soát khả năng đáp ứng truy cập hệ thống; đồng thời sẽ yêu cầu các nhà mạng rà soát kết nối tới cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành để đánh giá mức độ nghẽn đường truyền và khuyến nghị với các bộ, ngành tăng dung lượng kết nối. Bộ TTTT xin ghi nhận phản ánh của cử tri, đề nghị cử tri thông tin chi tiết về tình trạng nghẽn mạng ở bộ, ngành nào và trên địa bàn nào để Bộ TTTT có chỉ đạo trực tiếp xử lý (Đầu mối tiếp nhận thông tin: Cục Viễn thông, ĐT: 024.39436608; Fax: 024.39436607; Địa chỉ: Tòa nhà Cục Viễn Thông, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội).

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top