Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh gửi tới trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Thứ năm, 02/02/2023 12:59

Công văn số 30/BTTTT-VP ngày 04/01/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 1418/BDN ngày 07/11/2022, nội dung kiến nghị như sau:

Đề nghị chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát, báo cáo Chính phủ tổ chức điều chỉnh, bổ sung, thay thế Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Viễn thông, trong đó, cần có điều khoản quy định rõ về quy hoạch sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để phát triển hạ tầng viễn thông, trong đó có trạm BTS.

Sau khi nghiên cứu, Bộ TT&TT có ý kiến trả lời như sau:

Vấn đề quy hoạch sử dụng đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đất đai:

 - Vừa qua, trong quá trình tham gia ý kiến xây dựng Luật Đất đai sửa đổi, Bộ TT&TT đã phản ánh các vướng mắc, bất cập mà doanh nghiệp viễn thông đang gặp phải trong vấn đề sử dụng đất để xây dựng, lắp đặt các công trình viễn thông (trong đó có trạm BTS) và đề xuất cơ quan chủ trì soạn thảo luật nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan trong luật để tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp viễn thông được thuê đất, sử dụng đất để xây dựng, lắp đặt công trình viễn thông.

 - Bộ TT&TT đang tiến hành sửa đổi Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011, Luật Viễn thông và xây dựng các Nghị định hướng dẫn Luật Viễn thông trong đó đã xem xét bổ sung các quy định để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp viễn thông triển khai xây dựng, lắp đặt các công trình viễn thông trên đất công, tài sản công phù hợp, đồng bộ với Luật Đất đai, Luật Quản lý tài sản công cũng sẽ được xem xét, giải quyết phù hợp.

 Trên đây là nội dung trả lời của Bộ TT&TT đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh để trả lời cử tri./

 

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top