Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh gửi tới trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Thứ sáu, 26/08/2022 14:41

Công văn số 4175/BTTTT-VP ngày 11/8/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 487/BDN ngày 14/6/2022, nội dung kiến nghị như sau:

Câu 1: Đề nghị kịp thời ngăn chặn, xử lý tình trạng tin nhắn rác, cuộc gọi từ số không xác định, có dấu hiệu lừa đảo, đánh cắp thông tin.

Sau khi nghiên cứu, Bộ TT&TT có ý kiến trả lời như sau:

Nhằm ngăn chặn, xử lý tình trạng tin nhắn rác, cuộc gọi rác, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, trong thời gian qua, Bộ TT&TT đã phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, triển khai nhiều biện pháp như:

- Trình Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác thay thế Nghị định số 90/2008/NĐ-CP của Chính phủ về chống thư rác và Nghị định số 77/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP, Nghị định 91/2020/NĐ-CP đã đưa ra nhiểu quy định mới nhằm hạn chế tin nhắn rác, cuộc gọi rác như: (1) Đưa ra phân loại xác định cuộc gọi rác (Khoản 3, Khoản 5 Điều 3); (2) Đưa ra 8 biện pháp quản lý nhằm hạn chế tin nhắn rác, cuộc gọi rác trong đó có việc xây dựng bộ tiêu chí nhận diện tin nhắn rác và quy định về Danh sách không nhận quảng cáo (Do not Call);

- Trình Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 thay thế Nghị định số 174/2013/NĐ-CP trong đó đã tăng hình thức và các mức xử phạt có tính răn đe đối với hành vi phát tán tin nhắn rác, cuộc gọi rác (Điều 94);

- Ban hành thông tư 22/2021/TT-BTTTT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 91/2020/NĐ-CP trong đó đưa ra các tiêu chí đề nghị các doanh nghiệp nghiên cứu, áp dụng nhằm ngăn chặn cuộc gọi rác.

-       Triển khai cổng tiếp nhận phản ánh về tin nhắn rác, cuộc gọi rác của người sử dụng (thông qua đầu số tin nhắn 5656 và cổng thông tin https://thongbaorac.ais.gov.vn/). Trong 06 tháng đầu năm 2022, hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác ghi nhận 111.710 phản ánh (17.204 phản ánh tin nhắn rác; 94.506 phản ánh cuộc gọi rác) trong đó tỷ lệ phản ánh có nội dung liên quan tới lừa đảo chiếm khoảng 7% trên tổng phản ánh.

-       Phối hợp với các Bộ ngành có liên quan (Bộ Công an,…) để phát hiện, xử lý các trường hợp sai phạm; đồng thời tổ chức tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân. Đối với các tin nhắn, cuộc gọi có dấu hiệu vi phạm liên quan đến tin nhắn rác, cuộc gọi rác có dấu hiệu lừa đảo, đánh cắp thông tin, Bộ TT&TT đã chỉ đạo đơn vị chuyên môn (Cục An toàn thông tin) thường xuyên khuyến nghị, cảnh báo người dân thực hiện phản ánh các nội dung có liên quan tới các Doanh nghiệp viễn thông và Cơ quan chức năng của Bộ Công an để có hướng giải quyết.

Đồng thời, Bộ TT&TT đã có văn bản chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật xử lý, ngăn chặn, theo đó:

- Trong 6 tháng đầu năm 2022, các doanh nghiệp viễn thông đã thực hiện ngăn chặn hơn 53 triệu cuộc gọi có dấu hiệu lợi dụng công nghệ VoIP giả mạo số điện thoại (gần 9 triệu cuộc/tháng).

- Các doanh nghiệp cũng đã xây dựng các tiêu chí chặn lọc tin nhắn rác, cuộc gọi rác (gọi đi với số lượng lớn, tần suất cuộc gọi đi trong ngày, thời gian thực hiện cuộc gọi ngắn…), trong 6 tháng đầu năm 2022 các doanh nghiệp đã đã chặn 352.6 triệu tin nhắn rác (tăng 79.1% so với 6 tháng đầu năm 2021); chặn (khoá, huỷ) hơn 150 nghìn thuê bao có dấu hiệu phát tán cuộc gọi rác.

Trong thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục tập trung triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn, xử lý tình trạng tin nhắn rác, cuộc gọi rác, cuộc gọi giả mạo như:

- Tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, triển khai truyền thông đến người sử dụng dịch vụ về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo thường sử dụng, giúp nâng cao cảnh giác, nhận biết, tránh bị lừa đảo và có biện pháp phòng tránh;

- Triển khai chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp ngày 01/6/2022 (Thông báo kết luận số 174/TB-VPCP ngày 15/6/2022) về kết nối tin thuê bao (trừ thông tin mật) với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giải quyết tình trạng sử dụng SIM rác... Bộ TT&TT đang chỉ đạo các đơn vị chuyên môn khẩn trương phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông di động triển khai rà soát giữa cơ sở dữ liệu thông tin thuê bao tập trung của doanh nghiệp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để cập nhật lại thông tin của chủ thuê bao, lấy thông tin của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân làm thông tin gốc, bảo đảm hoàn thành trước ngày 30/9/2022. Sau khi các thuê bao điện thoại di động được rà soát chính xác theo thông tin của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ giúp chuẩn hoá thông tin, từ đó giúp ngăn chặn tình trạng tin nhắn rác, cuộc gọi rác, cuộc gọi mạo danh.

Câu 2: Đề nghị phối hợp với Bộ Nội vụ bổ sung quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn liên quan đến công tác chuyển đổi số tại địa phương vào Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 10/3/2016

Sau khi nghiên cứu, Bộ TT&TT có ý kiến trả lời như sau:

Hiện nay, Bộ TT&TT đang xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở TT&TT thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (thay thế Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 10/3/2016). Theo đó, nội dung nhiệm vụ về “chuyển đổi số” đã được đưa vào dự thảo Thông tư (cả trong chức năng và nhiệm vụ, quyền hạn). Bộ TT&TT đang chỉ đạo đơn vị chuyên môn khẩn trương hoàn thiện nội dung dự thảo Thông tư để ban hành.

Trên đây là nội dung trả lời của Bộ TT&TT đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh để trả lời cử tri./.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top