Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Nam gửi tới trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Thứ sáu, 26/08/2022 13:37

Công văn số 4167/BTTTT-VP ngày 11/8/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Nam do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 487/BDN ngày 14/6/2022, nội dung kiến nghị như sau:

Cử tri phản ánh: Công tác chuyển đổi số đang được các cấp các ngành triển khai đi vào cuộc sống. Tuy nhiên, việc triển khai thực tế còn gặp nhiều khó khăn do có nhiều cơ sở dữ liệu các bộ, ngành, nhiều hệ thống thông tin, phần mềm chưa liên thông. Đề nghị cơ quan chuyên môn triển khai kết nối liên thông các hệ thống có nền tảng dùng chung để việc khai thác tài nguyên số đạt hiệu quả, qua đó đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ tổ chức và công dân tiếp cận các dịch vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước.

Sau khi nghiên cứu, Bộ TT&TT có ý kiến trả lời như sau:

Triển khai Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số, Bộ TT&TT đã tổ chức triển khai kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu trên quy mô quốc gia thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP). Hiện nay, đã có 90 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp kết nối với NDXP; 7 cơ sở dữ liệu (3 cơ sở dữ liệu ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử: dân cư, doanh nghiệp, bảo hiểm), 10 hệ thống thông tin có quy mô, phạm vi từ Trung ương đến địa phương kết nối với NDXP.

Đề nghị các cơ quan, tổ chức liên hệ Bộ TT&TT (Cục Tin học hóa) để được hỗ trợ, triển khai kết nối, khai thác hiệu quả các dịch vụ chia sẻ dữ liệu hiện có trên NDXP.

- Đối với các nhu cầu kết nối, khai thác các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin của các cơ quan ở Trung ương chưa có trên NDXP, đề nghị Quý đơn vị xác định rõ tên cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, cơ quan chủ quản, căn cứ pháp lý khai thác, nhu cầu khai thác cụ thể, mục đích khai thác gửi về Bộ TT&TT (Cục Tin học hóa) để tổng hợp, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai được hiệu quả.

- Đối với các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin trong nội bộ của địa phương, Sở TT&TT chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nhận diện nhu cầu, tổ chức triển khai kết nối thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp Bộ, cấp tỉnh (LGSP) của tỉnh Hà Nam nhằm phát huy hơn nữa vai trò, hiệu quả của LGSP.

Trên đây là nội dung trả lời của Bộ TT&TT đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Nam, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam để trả lời cử tri./.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top