Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Giang gửi tới sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ sáu, 29/03/2024 08:01

(Mic.gov.vn) - Công văn số 1075/BTTTT-VP ngày 25/3/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Giang gửi tới sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Bộ Thông tin và Truyền thông nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Giang do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 48/BDN ngày 24/01/2024 về việc chuyển kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, nội dung kiến nghị như sau:

Đề nghị Bộ TTTT chỉ đạo Quỹ viễn thông công ích ban hành sớm kế hoạch triển khai, cụ thể: danh sách thôn thụ hưởng, lộ trình, thời gian triển khai; tên doanh nghiệp triển khai. Làm cơ sở để các địa phương chuẩn bị hạ tầng điện, đồng thời phối hợp đôn đốc doanh nghiệp viễn thông tại địa phương triển khai chương trình.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) có ý kiến trả lời như sau:

a) Danh sách thôn thụ hưởng

Bộ TTTT đã chỉ đạo Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp số liệu do các địa phương cung cấp. Trên cơ sở đó, Bộ TTTT đã công bố danh sách các thôn thuộc khu vực khó khăn được phổ cập dịch vụ viễn thông thực hiện đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025, bao gồm: 401 thôn được cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất và 3377 thôn được cung cấp dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định. Trong đó, tỉnh Hà Giang có 02 thôn được cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất và có 986 thôn được cung cấp dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định.

b) Lộ trình, thời gian triển khai, doanh nghiệp triển khai

Theo Quyết định số 2269/QĐ-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025, việc lựa chọn doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông tại các khu vực chưa có dịch vụ viễn thông nêu trên được thực hiện thông qua đấu thầu.

Hiện nay, Bộ TTTT đang xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức đấu thầu và trong năm 2024, sẽ tổ chức cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất tại các thôn, bản đã có điện thuộc các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã đảo, huyện đảo theo nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 109/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội về tiếp tục thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, chất vấn.

Trên đây là nội dung trả lời của Bộ Thông tin và Truyền thông đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Giang, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang để trả lời cử tri./.

Bộ Thông tin và Truyền thông
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top