Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Nai gửi tới sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ sáu, 29/03/2024 08:33

(Mic.gov.vn) - Công văn số 1076/BTTTT-VP ngày 25/3/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Nai gửi tới sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Bộ Thông tin và Truyền thông nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Nai do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 48/BDN ngày 24/01/2024 về việc chuyển kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, nội dung kiến nghị như sau:

Cử tri thành phố Long Khánh kiến nghị Bộ về việc phổ biến các cơ quan Báo đài, các Hội đoàn thể… gọi cho đúng danh xưng các tổ chức, cá nhân làm từ thiện là nhà hảo tâm không dùng từ Mạnh Thường quân để giới thiệu trong các chương trình văn hóa của Việt Nam, vì cụm từ “Mạnh Thường quân” là chỉ một Tể tướng nước Tề thời Chiến Quốc, tước hiệu “Mạnh Thường quân” trở thành danh từ chỉ những người hào hiệp, hảo tâm sẵn sàng quyên tiền để làm từ thiện. Tuy nhiên, ông chỉ dùng tiền để nuôi kẻ sĩ, môn hạ nhằm củng cố quyền lực, địa vị, danh tiếng, nên dùng Mạnh Thường Quân để chỉ những nhà từ thiện, nhà hảo tâm là không chính xác.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) có ý kiến trả lời như sau:

Bộ TTTT ghi nhận ý kiến kiến nghị của cử tri thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai liên quan việc sử dụng từ “Mạnh Thường Quân” để giới thiệu trong các chương trình văn hóa của Việt Nam.

Hiện nay, khá nhiều từ Hán Việt có nguồn gốc từ văn hóa Trung Hoa vẫn sử dụng, trong đó có nhiều từ ngữ vốn là tên riêng của các nhân vật lịch sử hay nhân vật văn học Trung Quốc, qua quá trình sử dụng lâu dài, du nhập tự nhiên vào ngôn ngữ tiếng Việt, nay đã được “chung hóa” (không viết hoa) thành từ tiếng Việt như: đạo chích, sở khanh, thạch sùng, mạnh thường quân… Bộ TTTT sẽ phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý, đề nghị các cơ quan báo chí cân nhắc, thận trọng trong sử dụng từ ngữ Hán Việt, tăng cường sử dụng từ thuần Việt, góp phần giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.

Trên đây là nội dung trả lời của Bộ Thông tin và Truyền thông đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Nai trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai để trả lời cử tri./.

Bộ Thông tin và Truyền thông
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top