Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Nai gửi sau kỳ họp thứ Hai và kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XV

Thứ sáu, 25/03/2022 11:30

Công văn số 863/BTTTT-VP ngày 11/03/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

 Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Nai do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 19/BDN ngày    10/01/2022, nội dung kiến nghị như sau:

Cử tri kiến nghị cần tăng cường thực hiện các giải pháp để quản lý truyền thông xã hội, quản lý mạng xã hội, đặc biệt là định hướng cho giới trẻ tránh những thông tin xấu, độc hại do còn thiếu kinh nghiệm, nhận thức xã hội còn hạn chế, dễ bị tác động bởi thông tin đa chiều, ảnh hưởng tiêu cực đến tư tưởng, lối sống, có những hành vi lệch lạc, vi phạm pháp luật.

Sau khi nghiên cứu, Bộ TT&TT có ý kiến trả lời như sau:

Trong thời gian qua, Bộ TT&TT đã giao các đơn vị chức năng thuộc Bộ tăng cường theo dõi giám sát, phát hiện, cảnh báo sớm các thông tin xấu, độc đặc biệt là trên các nền tảng mạng xã hội (MXH), đồng thời tiến hành chủ động xử lý, ngăn chặn gỡ bỏ và đấu tranh yêu cầu gỡ bỏ thông tin xấu, độc hại trên các nền tảng xuyên biên giới. Bộ TT&TT cùng các Bộ, ngành đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để quản lý các nội dung thông tin trên mạng, như sau:

1.   Hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan:

- Bổ sung các phương án xử lý các hành vi vi phạm trên môi trường mạng tại Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

- Quy định trách nhiệm của các tổ chức cung cấp dịch vụ qua biên giới vào Việt Nam trong việc phối hợp với cơ quan quản lý để loại bỏ nội dung thông tin vi phạm theo quy định tại Thông tư số 38/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 quy định chi tiết việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới.

- Quy định về các hành vi đưa thông tin sai sự thật và thông tin gây phương hại đến an ninh quốc gia, an ninh chính trị và an toàn xã hội là những hành vi bị nghiêm cấm (quy định tại Điều 9 Luật Báo chí ngày 05/4/2016; Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng).

- Hiện nay, Bộ TT&TT đã trình Chính phủ xem xét, để ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và Nghị định 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP nhằm bổ sung thêm các quy định để quản lý chặt chẽ hơn việc cung cấp thông tin trên mạng xã hội trong nước và các mạng xã hội nước ngoài hoạt động xuyên biên giới tại Việt Nam.

- Ngoài ra, việc sửa đổi Luật Báo chí 2016 cũng đang được Bộ TT&TT nghiên cứu, tiến hành tổng kết thi hành, đánh giá sự phù hợp với thực tiễn và dự kiến sẽ thực hiện việc sửa đổi, bổ sung trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, trong đó, dự kiến sẽ có các quy định cụ thể về việc quản lý các thông tin trên môi trường mạng.

2. Thực hiện công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức người dân để chủ động phòng tránh tin giả, tin sai sự thật, đồng thời áp dụng các quy tắc ứng xử phù hợp trên mạng:

- Cung cấp thông tin thường xuyên, kịp thời, đầy đủ cho các cơ quan báo chí để thông tin toàn diện về tình hình văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội được nhiều người quan tâm, đặc biệt với tình hình dịch bệnh Covid-19; công tác phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian dịch bệnh bùng phát.

- Liên tục chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo, đài trung ương và địa phương tuyên truyền mạnh mẽ các chủ trương, chính sách, nghị quyết, văn bản của Đảng, Chính phủ, chính quyền địa phương nhằm tạo sự đồng thuận đối với các chủ trương chính sách của các cấp chính quyền.

- Phổ biến Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội cho các nhà cung cấp dịch vụ và người sử dụng mạng xã hội tại Việt Nam, hướng tới xây dựng môi trường mạng lành mạnh, an toàn tại Việt Nam, nhằm nâng cao nhận thức và hành vi ứng xử trên mạng xã hội của người dân, giúp người sử dụng có thể nhận biết và cảnh giác hơn với các thông tin giả mạo, sai sự thật.

3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý và giám sát các nội dung thông tin trên môi trường mạng:

Từ tháng 01/2021 đến hết năm 2021, Bộ TT&TT đã chỉ đạo các nhà mạng xử lý, ngăn chặn, gỡ bỏ trên 1.880 trang thông tin với hơn 28.100 bài viết; từ tháng 01/2022 đến ngày 18/02/2022 đã gỡ bỏ 2407 bài viết vi phạm theo đề nghị, yêu cầu của các cơ quan, đơn vị chức năng có thẩm quyền. Các đơn vị chức năng của Bộ cũng đã chủ động tổng hợp những luồng thông tin vi phạm trên các nền tảng MXH để đấu tranh với các nền tảng cung cấp thông tin xuyên biên giới để yêu cầu gỡ bỏ. Ngoài ra, Bộ TT&TT đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác hậu kiểm, xử lý các hành vi vi phạm, đặc biệt là xử lý các đối tượng có hành vi sai phạm, phát ngôn thiếu chuẩn mực trên MXH:

- Trong trường hợp xác định được nhân thân của đối tượng cung cấp thông tin vi phạm các quy định hiện hành thì tuỳ theo mức độ, Bộ TT&TT sẽ áp dụng hình thức xử lý kịp thời thông qua việc xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp kỹ thuật, áp dụng theo quy định tại Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ. Từ tháng 01/2021 đến nay, các cơ quan chức năng của Bộ TT&TT và Sở TT&TT các tỉnh, thành phố đã xử phạt vi phạm hành chính 210 đối tượng với tổng số tiền 1.862.000.000 đồng, hàng trăm trường hợp vi phạm đã bị cảnh cáo, nhắc nhở.

- Trong trường hợp không xác định được nhân thân của tổ chức, cá nhân vi phạm thì Bộ TT&TT gửi yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ như Google, Youtube, Facebook, ... thực hiện các biện pháp ngăn chặn, gỡ bỏ theo quy định tại Thông tư số 38/2016/TT-BTTTT.

4. Chủ động áp dụng các biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn nguồn phát tán thông tin vi phạm: Các cơ quan chức năng của Bộ TT&TT đã sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ về kỹ thuật nhằm xử lý các nguồn phát tán thông tin sai lệch, xuyên tạc, nói xấu, bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân, thông tin phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam, kêu gọi kích động biểu tình, chống phá nhà nước; thông tin độc hại với trẻ em.

5. Bộ TT&TT cũng đã đưa vào vận hành Trung tâm Xử lý Tin giả (tên tiếng Anh: Viet Nam Anti Fake news Center -VAFC) tại tên miền www.tingia.gov.vn. Trung bình mỗi tháng Trung tâm tiếp nhận và xử lý hơn 400 phản ánh về tin giả của người dân, qua đó thực hiện xác minh và công bố các thông tin giả, tin sai sự thật và tin xác thực tránh gây hoang mang dư luận trong nhân dân.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top