Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Điện Biên gửi tới trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ ba, 12/03/2024 09:12

(Mic.gov.vn) - Công văn số 820/BTTTT-VP ngày 11/3/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Điện Biên gửi tới trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Bộ Thông tin và Truyền thông nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Điện Biên do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 1611/BDN ngày 23/11/2023, nội dung kiến nghị như sau:

Theo mục 2, Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh thông tin cho thiết bị camera giám sát, có quy định trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông: “(1) Xây dựng bộ tiêu chí về yêu cầu an toàn thông tin mạng cơ bản cho camera giám sát. Thời hạn hoàn thành: tháng 3 năm 2023; (2) Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu an toàn thông tin mạng cơ bản cho camera giám sát và tuyên truyền, phổ biến, tổ chức hướng dẫn áp dụng quy chuẩn kỹ thuật này. Thời hạn hoàn thành: tháng 11 năm 2023; (3) Công bố danh mục camera giám sát đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu an toàn thông tin mạng cơ bản cho camera giám sát”. Tuy nhiên, đến nay các văn bản này chưa được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành. Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông sớm ban hành, hướng dẫn để địa phương có cơ sở triển khai thực hiện.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) có ý kiến trả lời như sau:

Ngay khi Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/12/2022 về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh thông tin cho thiết bị camera giám sát được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành, Bộ TTTT đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương rà soát và xây dựng để ban hành bộ tiêu chí cũng như quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu an toàn thông tin mạng cơ bản cho camera giám sát.

Ngày 31/5/2021, Bộ TTTT đã ban hành Quyết định số 736/QĐ-BTTTT về việc ban hành danh mục yêu cầu cơ bản bảo đảm an toàn thông tin mạng cho thiết bị IoT tiêu dùng, các tiêu chí thuộc Quyết định này cũng được áp dụng cho thiết bị camera giám sát. Vì vậy, các cơ quan, tổ chức áp dụng Quyết định số 736/QĐ-BTTTT để xác định các tiêu chí về yêu cầu an toàn thông tin mạng cơ bản cho camera giám sát.

Đối với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu an toàn thông tin mạng cơ bản cho camera giám sát, Bộ TTTT đã xây dựng dự thảo và lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp liên quan. Hiện nay, Bộ TTTT đang khẩn trương tổng hợp, hoàn thiện dự thảo để ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này. Dự kiến, Quy chuẩn kỹ thuật này sẽ được ban hành trong Quý II/2024.

Sau khi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu an toàn thông tin mạng cơ bản cho camera giám sát được ban hành, Bộ TTTT sẽ hướng dẫn, đôn đốc tổ chức, doanh nghiệp thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn thực hiện đánh giá và công bố hợp quy theo quy định. Từ đó, Bộ TTTT sẽ công bố danh mục camera giám sát đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu an toàn thông tin mạng cơ bản cho camera giám sát.

Trên đây là nội dung trả lời của Bộ Thông tin và Truyền thông đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Điện Biên, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên để trả lời cử tri./.

Bộ Thông tin và Truyền thông
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top