Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Cao Bằng gửi tới trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Thứ sáu, 26/08/2022 13:42

Công văn số 4189/BTTTT-VP ngày 11/8/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Cao Bằng do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 487/BDN ngày 14/6/2022, nội dung kiến nghị như sau:

Cử tri phản ánh: Hiện nay, theo Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 07/4/2016 của Bộ TT&TT - Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của các chức danh viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên và đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông và Thông tư số 03/2021/TT-BTTTT ngày 25/6/2021 của Bộ TT&TT quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức hoặc thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thông tin và truyền thông không có quy định thi hoặc xét thăng hạng cho ngạch Tuyên truyền viên. Cử tri kiến nghị các Bộ có liên quan cần làm rõ chức danh nghề nghiệp tuyên truyền viên, việc quy định về thi và xét thăng hạng đối với ngạch tuyên truyền viên (mã số 17.178, đối tượng này là viên chức, làm việc lâu năm và có số lượng nhiều tại các Đài PT&TH địa phương) như thế nào? Đồng thời cần xây dựng các chế độ, chính sách liên quan cho cán bộ, viên chức nhằm bảo đảm quyền lợi cho đối tượng này.

Sau khi nghiên cứu, Bộ TT&TT có ý kiến trả lời như sau:

Tiêu chuẩn chức danh tuyên truyền viên được quy định tại Quyết định số 428/TCCP-VC ngày 02/6/1993 của Bộ trưởng - Trưởng Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức ngành Văn hóa - Thông tin.

Khi xây dựng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành TT&TT, Bộ TT&TT đã rà soát và thấy rằng các đơn vị sự nghiệp có viên chức hiện đang giữ chức danh tuyên truyền viên bao gồm: Đài phát thanh và truyền hình cấp tỉnh; Đài truyền thanh, truyền hình cấp huyện; Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao cấp huyện. Trong đó, viên chức tuyên truyền viên được bố trí thực hiện các nhiệm vụ như sau:

 + Nhiệm vụ liên quan đến ngành TT&TT (phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên, quay phim…)

+ Nhiệm vụ liên quan đến ngành văn hóa, thể thao và du lịch (tuyên truyền lưu động, cổ động trực quan, văn nghệ quần chúng, phụ trách múa hát, nhạc công, phụ trách lịch, phụ trách thể thao…).

+ Nhiệm vụ liên quan đến ngành khác (văn thư, hành chính, lễ tân…).

Qua rà soát nhiệm vụ Đài phát thanh và truyền hình cấp tỉnh; Đài truyền thanh, truyền hình cấp huyện (đối với các địa phương đã sáp nhập Đài truyền thanh, truyền hình cấp huyện với đơn vị sự nghiệp thuộc ngành văn hóa thì nhiệm vụ của Đài truyền thanh, truyền hình vẫn độc lập với các nhiệm vụ khác của ngành văn hóa), Bộ TT&TT xác định 2 loại đối tượng:

- Viên chức phụ trách nội dung bao gồm: phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên, biên dịch viên, đạo diễn truyền hình (phụ trách các công việc: thu thập, xử lý thông tin, ghi hình, chụp ảnh, viết tin, bài; biên tập, biên dịch các tin bài, sản xuất chương trình truyền thanh, truyền hình…).

- Viên chức phụ trách kỹ thuật bao gồm: Âm thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim, kỹ thuật viên (làm nhiệm vụ khai thác, quản lý vận hành, sửa chữa các thiết bị phát sóng phát thanh, truyền hình, truyền dẫn, phát sóng).

Như vậy, trong đơn vị sự nghiệp thuộc ngành TT&TT không có đối tượng là tuyên truyền viên.

Ngày 07/7/2021, Bộ TT&TT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ đã họp và thống nhất chức danh tuyên truyền viên do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý (theo Công văn số 4372/BNV-CCVC ngày 08/9/2021 của Bộ Nội vụ). Do vậy, tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương cho viên chức tuyên truyền viên do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định.

Trên đây là nội dung trả lời của Bộ TT&TT đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Cao Bằng, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng để trả lời cử tri./.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top