Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bạc Liêu gửi sau kỳ họp thứ Hai và kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XV

Thứ sáu, 25/03/2022 12:03

Công văn số 870/BTTTT-VP ngày 11/3/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

 Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bạc Liêu do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 19/BDN ngày    10/01/2022, nội dung kiến nghị như sau:

Cử tri đề nghị phủ sóng mạng Internet, nhất là tại các vùng sâu, vùng xa, nhằm đảm bảo công tác dạy và học trực tuyến của học sinh trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay.

Sau khi nghiên cứu, Bộ TT&TT có ý kiến trả lời như sau:

1. Về phủ sóng mạng Internet băng rộng cố định:

Theo báo cáo của địa phương, trước ngày 01/01/2021, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu còn 159 thôn chưa phủ cáp quang. Đến ngày 31/12/2021, các doanh nghiệp viễn thông đã triển khai phủ băng rộng cố định cho 135 thôn, hiện còn 24 thôn chưa có cáp quang, 24 thôn này không thuộc khu vực đặc biệt khó khăn theo Quy định tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Vì vậy, để đảm bảo phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, Bộ TT&TT sẽ chỉ đạo các doanh nghiệp tiến hành khảo sát các khu vực này để xem xét, lên kế hoạch triển khai trong giai đoạn 2022-2025.

2. Về phủ sóng mạng Internet băng rộng di động

Theo báo cáo của địa phương, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu không còn thôn chưa được phủ sóng.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top