Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri Thành phố Đà Nẵng gửi tới sau Kỳ họp thứ Hai và kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XV

Thứ sáu, 25/03/2022 16:12

Công văn số 873/BTTTT-VP ngày 11/3/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Đà Nẵng do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 580/VPCP-QHĐP ngày 22/01/2022, nội dung kiến nghị như sau:

Cử tri kiến nghị, Trung ương sớm có kết luận và công khai các vấn đề sau: Về lịch sử chính trị trong cuốn “Gạc Ma - vòng tròn bất tử”; người đã viết bản thảo lời tuyên bố đầu hàng cho Tổng thống Dương Văn Minh; cách gọi thống nhất đối với cụm từ “ngụy quyền” hay “ngụy quân” hay “chính quyền Sài Gòn”.    

Sau khi nghiên cứu, Bộ TT&TT có ý kiến trả lời như sau:

Bộ TT&TT trân trọng cảm ơn sự quan tâm của cử tri đối với một số vấn đề liên quan đến cuốn sách “Gạc Ma - Vòng tròn bất tử” do Nhà xuất bản Văn học (trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) liên kết với Công ty TNHH Văn hóa sáng tạo Trí Việt xuất bản.

Ngày 14/8/2018, Nhà xuất bản Văn học đã dừng phát hành cuốn sách trên để xin ý kiến các cơ quan có thẩm quyền về một số nội dung liên quan, trong đó có vấn đề như cử tri phản ánh. Hiện nay, cuốn sách “Gạc Ma - Vòng tròn bất tử” đang được Nhà xuất bản Văn học sửa chữa, hoàn thiện.

* Đối với 02 nội dung: “người đã viết bản thảo lời tuyên bố đầu hàng cho Tổng thống Dương Văn Minh”; cách gọi thống nhất đối với cụm từ “ngụy quyền” hay “ngụy quân” hay “chính quyền Sài Gòn”: Bộ TT&TT đề nghị cử tri cung cấp thông tin cụ thể để Bộ có cơ sở chỉ đạo các cơ quan chức năng trả lời cử tri. 

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top