Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ

Thứ hai, 15/08/2022 17:14

Chiều ngày 15/08/2022, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức Hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ. Thứ trưởng Phan Tâm chủ trì Hội nghị.

Ngày 26/07/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 48/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TT&TT. Theo đó, Cục Tin học hoá chuyển đổi thành Cục Chuyển đổi số Quốc gia; Vụ Công nghệ thông tin chuyển đổi thành Cục Công nghệ thông tin và Truyền thông; Giải thể Vụ Quản lý doanh nghiệp, thành lập mới Vụ Kinh tế số, Xã hội số; Sáp nhập Vụ Thi đua Khen thưởng vào Vụ Tổ chức Cán bộ.

Tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Phạm Minh Tiến đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ TT&TT đối với:

- Chuyển đổi chức vụ đối với ông Đỗ Công Anh, Cục trưởng Cục Tin học hoá giữ chức Cục trưởng Cục Chuyển đổi số Quốc gia.

20220815-pg1-CA.jpg

Thứ trưởng Phan Tâm trao quyết định cho ông Đỗ Công Anh, Cục trưởng Cục Tin học hoá giữ chức Cục trưởng Cục Chuyển đổi số Quốc gia.

- Chuyển đổi chức vụ đối với ông Nguyễn Hữu Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Tin học hoá giữ chức Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số Quốc gia.

- Chuyển đổi chức vụ đối với ông Nguyễn Phú Tiến, Phó Cục trưởng Cục Tin học hoá giữ chức Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số Quốc gia.

 20220815-pg1-PT.jpg

Thứ trưởng Phan Tâm trao quyết định cho ông Nguyễn Phú Tiến, Phó Cục trưởng Cục Tin học hoá giữ chức Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số Quốc gia.

- Chuyển đổi chức vụ đối với bà Trần Thị Quốc Hiền, Phó Cục trưởng Cục Tin học hoá giữ chức Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số Quốc gia.

 20220815-pg1-QH_1.jpg

Thứ trưởng Phan Tâm trao quyết định cho bà Trần Thị Quốc Hiền, Phó Cục trưởng Cục Tin học hoá giữ chức Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số Quốc gia.

 - Chuyển đổi chức vụ đối với ông Nguyễn Trọng Đường, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính.

 20220815-pg1-TD.jpg

Thứ trưởng Phan Tâm trao quyết định cho ông Nguyễn Trọng Đường, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính.

- Chuyển đổi chức vụ đối với ông Nguyễn Thanh Tuyên, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin giữ chức Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Truyền thông.

- Chuyển đổi chức vụ đối với ông Nguyễn Văn Phương, Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ.

- Chuyển đổi chức vụ đối với ông Phạm Hùng Sinh, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ.

20220815-pg1-HD.jpg

 Thứ trưởng Phan Tâm trao quyết định cho  ông Phạm Hùng Sinh, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ.

-Chuyển đổi chức vụ đối với ông Trần Văn Đăng, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ.

20220815-pg1-HS.jpg

Thứ trưởng Phan Tâm trao quyết định cho ông Trần Văn Đăng, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Phan Tâm chúc mừng tất cả các cán bộ được bổ nhiệm hôm nay. Lĩnh vực Chuyển đổi số là một lĩnh vực quan trọng, lĩnh vực mũi nhọn của Ngành, của đất nước. Đây cũng là lĩnh vực mới, do đó Thứ trưởng bày tỏ mong muốn các lãnh đạo Cục Chuyển đổi số Quốc gia đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau để cùng hoàn thành nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ giao phó. 

Đối với Vụ Thi đua Khen thưởng sáp nhập về Vụ Tổ chức Cán bộ, Thứ trưởng Phan Tâm tin tưởng các cán bộ lãnh đạo và chuyên viên của Vụ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ vẻ vang của mình: Tham mưu về công tác khen thưởng cho Lãnh đạo Bộ để góp phần tiếp thêm sức mạnh để các đơn vị, cán bộ công chức trong Ngành nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Đối với ông Nguyễn Trọng Đường, Thứ trưởng tin tưởng ông Đường ở cương vị mới sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ giao phó. 

Cuối cùng, Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng tất cả các cán bộ nhận quyết định bổ nhiệm hôm nay hoàn thành tốt nhiệm vụ và gặt hái thành công trong thời gian sắp tới.  

GP
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top