Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”

Thứ năm, 15/06/2023 06:20

Sáng ngày 14/6/2023, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

20230614-m01.jpg

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Dự hội nghị có đại diện các cơ quan: Ban Tuyên giáo Trung ương; Ban Dân vận Trung ương; Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Tài chính, Công thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; đại diện Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và đại diện Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Bắc Ninh, Hưng Yên, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Hải Phòng và Đà Nẵng.

Về phía Bộ Thông tin và Truyền thông có Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm; lãnh đạo các Cục, Vụ, đơn vị liên quan của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ngày 25/10/2013, tại Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã ban hành Nghị quyết về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đây là Nghị quyết đặc biệt quan trọng, được xây dựng trên cơ sở thành tựu, kinh nghiệm về lý luận, thực tiễn qua gần 30 năm đổi mới đất nước, hơn 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1991), kế thừa kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa IX. “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” được xem như là một trong hai chiến lược cơ bản của cách mạng Việt Nam, nhằm thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sau 10 năm thực hiện, việc tổng kết Nghị quyết là vô cùng cần thiết, góp phần quan trọng định hình chiến lược tổng thể bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động như hiện nay.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, ngày 6/9/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 297/QĐ-BTTTT phê duyệt Kế hoạch của Bộ tổng kết thực hiện Nghị quyết.

20230614-m020.jpg

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã nghe“Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” của Bộ Thông tin và Truyền thông” do Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm trình bày, trong đó đặc biệt nhấn mạnh những nhận thức mới, cách làm mới của Bộ Thông tin và Truyền thông nhằm vận dụng sáng tạo các quan điểm chỉ đạo của Đảng để bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh, tình hình mới; nghe tham luận về công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực báo chí, thông tin đối ngoại, viễn thông, an toàn, an ninh thông tin, công nghiệp công nghệ số, phát triển kinh tế số góp phần bảo vệ Tổ quốc; nghe báo cáo về những kết quả nổi bật và bài học kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” của lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, TPHCM, Quảng Ninh, Quảng Ngãi.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu, đúc kết cô đọng về kết quả, định hướng nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị./.

BBT
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top