Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị phổ biến Pháp luật về CNTT năm 2014

Thứ sáu, 25/04/2014 11:04

Sáng ngày 25/04/2014, tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông 18 Nguyễn Du – Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị Phổ biến và giải đáp Nghị định 154/2013/NĐ-CP của Chính phủ về khu CNTT tập trung và các quy định liên quan; phổ biến và giải đáp Nghị định 170/2013/NĐ-CP; hướng dẫn luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số và các quy định liên quan. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, đại diện một số Hội, Hiệp hội và các doanh nghiệp có liên quan.

img

Ông Nguyễn Trọng Đường, Vụ trưởng Vụ CNTT phổ biến tại hội nghị.

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe ông Nguyễn Trọng Đường, Vụ trưởng Vụ CNTT- Bộ Thông tin và Truyền thông phổ biến và giải đáp về Nghị định 154/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về khu công nghệ thông tin tập trung và các quy định liên quan. Nghị định số 154/2013/NĐ-CP quy định về việc thành lập, mở rộng, công nhận khu CNTT tập trung, quản lý hoạt động, cơ chế, chính sách và hoạt động quản lý nhà nước đối với khu CNTT tập trung.  Nghị định gồm 7 Chương và 28 Điều bao gồm Các quy định chung; thành lập, mở rộng khu CNTT tập trung; công nhận khu CNTT tập trung; tổ chức quản lý khu CNTT tập trung; chính sách ưu đãi đối với khu CNTT tập trung; quản lý nhà nước đối với khu CNTT tập trung; Điều khoản thi hành.
 
Nghị định số 170/2013/NĐ-CP về chấp nhận chứng thư số và chữ ký số nước ngoài, (tên đầy đủ: sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số và Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007). Trong quá trình áp dụng nghị định số 26/2007/NĐ-CP, về cơ bản đáp ứng được nhu cầu đảm bảo an toàn thông tin cho một số loại hình giao dịch điện tử công cộng nảy sinh các yếu tố mới liên quan đến việc sử dụng chứng thư số và chữ ký số nước ngoài, điều kiện công nhận CA (chữ ký số) nước ngoài đặt ra còn khó thực hiện. Việt Nam chưa tham gia một liên minh, hiệp hội quốc tế nào về chữ ký số. Nếu quy định các doanh nghiệp nước ngoài bắt buộc sử dụng chứng thư số do các CA công cộng của Việt Nam cấp sẽ đòi hỏi các nhà đầu tư thay đổi hệ thống chữ ký số của họ xây dựng trước đây gây khó khăn nhất định cho các doanh nghiệp này trong hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Cấu trúc nghị định 170/2013/NĐ-CP gồm 3 điều: Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP; Điều 2: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 106/2011/NĐ-CP; Điều 3: Điều khoản thi hành.
 
Tại Hội nghị, đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông đã giải đáp thắc mắc do các doanh nghiệp có liên quan đặt ra, đối với những kiến nghị của các doanh nghiệp, hiệp hội có liên quan Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ xem xét và giải quyết trong thời gian sớm nhất.
 
Việt Thắng
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top