Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị Giao ban quản lý nhà nước tháng 2 năm 2013

Thứ sáu, 08/03/2013 14:40

Sáng ngày 08/03/2013, tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông 18 Nguyễn Du – Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị Giao ban quản lý nhà nước tháng 2 năm 2013. Tới dự Hội nghị Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và các Thứ trưởng; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. Hội nghị được tổ chức theo hình thức truyền hình trực tuyến qua 3 điểm cầu Hà Nội – Đà Nẵng – Thành phố Hồ Chí Minh.

img

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son phát biểu tại Hội nghị.

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ cho biết, trong tháng 02/2013, Bộ đã hoàn thiện và tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành 02 đề án, trình 02 đề án; ban hành 02 chỉ thị. Tiếp tục tập trung chỉ đạo và hướng dẫn việc xây dựng đề án tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông. Chỉ đạo tốt công tác thông tin, tuyên truyền về những vấn đề về chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng; công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam. Các phương tiện thông tin đại chúng đã mở đợt tuyên truyền sâu rộng trong cả nước về những thành tựu đạt được trong năm 2012; tiếp tục nêu gương những tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước; phản ánh hoạt động sôi nổi mừng Đảng, mừng Xuân, kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam của các địa phương trong cả nước. Giới thiệu được nhiều xuất bản phẩm có giá trị về tư tưởng, văn hóa, nghệ thuật và các văn hóa phẩm, tranh, ảnh, lịch phục vụ nhân dân trong dịp Tết tại các trung tâm, cộng đồng dân cư và nơi diễn ra lễ hội bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn, nhất là Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện tốt các phương án đảm bảo an toàn mạng lưới thông tin phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp, đáp ứng tối đa nhu cầu thông tin liên lạc của nhân dân trong thời gian Tết Nguyên đán. Các doanh nghiệp thông tin di động tuân thủ nghiêm túc quy định không khuyến mại; thực hiện hiệu quả việc chống nghẽn mạng, tin nhắn lừa đảo, tin nhắn rác và hành vi phá hoại các trang thông tin điện tử. Quản lý tốt công tác bảo đảm an toàn, an ninh hệ thống internet và tên miền “.vn”. Bảo đảm an toàn việc tiếp nhận, chuyển phát các loại bưu phẩm, ấn phẩm, văn bản của các cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang ở Trung ương và địa phương. Các Sở Thông tin và truyền thông đã tập trung chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Tỵ.

Tổ chức thành công Hội nghị cán bộ công chức của Cơ quan Bộ năm 2012; Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tăng cường tổ chức hoạt động đọc sách, báo tại Điểm Bưu điện - Văn hóa xã. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đã chuẩn bị chu đáo cả vật chất và tinh thần cho cán bộ công nhân viên và người lao động với tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm. Bộ đã có kế hoạch trực Tết đảm bảo an toàn, không để xảy ra hiện tượng mất an toàn, tệ nạn xã hội hoặc vi phạm pháp luật. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại như tin nhắn rác mặc dù đã được hạn chế nhưng vẫn còn những lo ngại về sự bùng phát trở lại; giờ giao thừa vẫn còn xảy ra hiện tượng nghẽn mạch cục bộ.

Trong tháng 3 năm 2013, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tập trung hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đúng thời hạn 06 đề án trong Chương trình công tác tháng 3 năm 2013 (Phụ lục I). Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Luật An toàn thông tin số; Đề án quy hoạch báo chí và phát thanh - truyền hình trong cả nước; các văn bản triển khai Luật Xuất bản đã được Quốc hội khóa XIII thông qua và hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền ban hành hệ thống cơ chế, chính sách đặc thù cho hoạt động xuất bản; Tổng hợp ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Hoàn thiện các quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, nhân sự của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ nhiệm kỳ 2011-2016 sau khi Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định 187/2007/NĐ-CP.
 
Chỉ đạo, tổ chức triển khai Đề án “Tái cơ cấu Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện giai đoạn 2012-2015” theo Quyết định số 28/QĐ-BTTTT ngày 11/01/2013. Hoàn thiện xây dựng, thẩm định Đề án Tái cơ cấu Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012. Chỉ đạo ổn định hoạt động và xây dựng điều lệ tổ chức, hoạt động của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Bộ Tài chính để sớm ban hành các thông tư liên tịch như: hướng dẫn quản lý, cung ứng dịch vụ truyền hình; Quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông; Quy định phí, lệ phí, phí sử dụng kho số viễn thông; Lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện; Ban hành Chương trình hành động của Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu; Chỉ đạo, định hướng, tổ chức thông tin, đối thoại nhằm thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, chú trọng phản ánh quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2013 và những kết quả, những tín hiệu tích cực bước đầu về tình hình kinh tế - xã hội đầu năm 2013; công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo; các vấn đề được dư luận quan tâm và kỷ niệm các ngày lễ lớn như ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3), thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3)... Tập trung tuyên truyền về công tác sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Tiếp tục triển khai các Chương trình hành động của Bộ thực hiện: Nghị quyết số 06/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016; Nghị quyết số 13-NQ/TW về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020; Nghị quyết số 40/NQ-CP về đổi mới cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công; Tổ chức Hội nghị Tổng kết thi đua, khen thưởng lĩnh vực phát thanh, truyền hình năm 2012; Hội nghị triển khai quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về truyền hình số mặt đất. Triển khai Kế hoạch khoa học - công nghệ nguồn vốn ngân sách năm 2013.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã điểm qua tình hình kinh tế - xã hội của đất nước trong 2 tháng đầu năm 2013. Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đánh giá cao kết quả công tác của các đơn vị trong tháng vừa qua đồng thời yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ cần làm tốt hơn nữa những nhiệm vụ sau: Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đúng thời hạn 06 đề án trong Chương trình công tác tháng 3 năm 2013. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Luật An toàn thông tin số; Đề án quy hoạch báo chí và phát thanh - truyền hình trong cả nước; Chỉ đạo, tổ chức triển khai Đề án “Tái cơ cấu Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện giai đoạn 2012-2015”; Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Bộ Tài chính để sớm ban hành các thông tư liên tịch như: hướng dẫn quản lý, cung ứng dịch vụ truyền hình; Quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông; Quy định phí, lệ phí, phí sử dụng kho số viễn thông; Lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện; Chỉ đạo, định hướng, tổ chức thông tin, đối thoại nhằm thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, chú trọng phản ánh quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2013 và những kết quả, những tín hiệu tích cực bước đầu về tình hình kinh tế - xã hội đầu năm 2013; công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo; các vấn đề được dư luận quan tâm và kỷ niệm các ngày lễ lớn như ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3), thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3)... Tập trung tuyên truyền về công tác sửa đổi Hiến pháp năm 1992...
Việt Thắng
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top