Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục rà soát thủ tục hành chính giai đoạn 2

Thứ năm, 03/12/2009 14:49

Chiều 2/12/2009, Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông (TCT 30) đã chủ trì buổi họp về cải cách thủ tục hành chính của Bộ. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng và lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ có thực hiện các thủ tục hành chính.

img

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát các thủ tục hành chính giai đoạn 2 (từ tháng 9/2009 đến 5/2010), Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng được kế hoạch triển khai. Theo đó, trong tháng 9, TCT 30 của Bộ đã tập huấn rà soát thủ tục hành chính cho các cơ quan đơn vị có thủ tục hành chính thuộc Bộ. Từ tháng 9-30/11 triển khai rà soát tại đơn vị, tháng 12/2009-02/2010, TCT 30 của Bộ rà soát và gửi kết quả về TCT chuyên trách của Thủ tướng Chính phủ, từ tháng 2-5/2009, TCT chuyên trách của Thủ tướng sẽ rà soát.

Tính đến ngày 2/12/2009, đã có 7 đơn vị gửi báo cáo kết quả rà soát, trong đó đã rà soát được 76/142 thủ tục, trong đó khuyến nghị đơn giản hóa 39/76 thủ tục. 5 đơn vị chưa gửi báo cáo đang khẩn trương hoàn thành, chậm nhất đến ngày 4/12/2009.

Về thực hiện kế hoạch truyền thông, Bộ đã có công văn chỉ đạo các Sở TT&TT đẩy mạnh công tác truyền thông. Các Sở TT&TT đã có các văn bản hướng dẫn Đài  Truyền thanh, Phòng VH-TT tăng cường truyền thông về mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu của Đề án 30. TCT 30 cũng đang phối hợp với Cục Báo chí và Trung tâm Thông tin về kế hoạch truyền thông cho Đề án.

Tại cuộc họp TCT 30 cũng đã báo cáo kết quả rà soát nhanh một số thủ tục ưu tiên theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Việc rà soát thủ tục hành chính thực hiện việc đơn giản hóa thủ tục hành chính được thực hiện theo hướng cắt giảm gánh nặng hành chính cho các cá nhân, tổ chức như việc loại bỏ các thủ tục hành chính, các yêu cầu về hồ sơ, điều kiện không cần thiết, không hợp lý, trùng lặp, mâu thuẫn và thực hiện các biện pháp đơn giản hóa thủ tục hành chính khác cũng như bổ sung những thủ tục hành chính còn thiếu.

Phát biểu tại cuộc họp, lãnh đạo các đơn vị đã nêu cao tinh thần thực hiện việc cải cách các thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Thủ tướng và hướng dẫn của TCT 30 và nêu rõ những thủ tục cần khuyến nghị. Các ý kiến cũng cho rằng việc xác định các thủ tục hành chính ưu tiên cần phải có căn cứ rõ ràng.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn đã chỉ đạo các đơn vị rà soát kỹ các thủ tục, xác định thủ tục nào cần giữ, thủ tục nào có thể gộp được hoặc sửa đổi, bổ sung. Về các thủ tục ưu tiên đơn giản hóa mà cần phải tiếp tục duy trì, TCT 30 cần giải thích với TCT chuyên trách của Thủ tướng hoặc yêu cầu họ nêu lý do cụ thể. Thứ trưởng cũng đặc biệt lưu ý TCT 30 cũng như các đơn vị cần phải tập trung thực hiện việc rà soát theo đúng Kế hoạch của Bộ đã đề ra.
 

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top