Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện nghi thức Chào cờ và hát Quốc ca tháng 6/2022

Thứ tư, 01/06/2022 11:02

Sáng ngày 01/6/2022, tại trụ sở Bộ TT&TT 18 Nguyễn Du, Hà Nội, Bộ TT&TT đã thực hiện nghi thức Chào cờ và hát Quốc ca, nghe báo cáo kết quả công tác, thực hiện nhiệm vụ tháng 5/2022 và định hướng hoạt động trong tháng 6/2022.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Phan Tâm cho biết: Trong thời gian vừa qua, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên Khối các cơ quan đơn vị tại Trụ sở Bộ đã tạm dừng việc tổ chức chào cờ. Đến nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát nên nghi thức Chào cờ và hát Quốc ca đầu tháng được tổ chức hoạt động trở lại theo quy định.

Thứ trưởng Phan Tâm đã điểm lại một số hoạt động nổi bật của Bộ trong tháng 5 và một số nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong tháng 6/2022 của Bộ. 

Một số hoạt động nổi bật của Bộ trong tháng 5/2022

Trong lĩnh vực Bưu chính, Bộ TT&TT đã phát hành bộ tem bưu chính Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 – SEA Games 31; Phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân, truyền thông, vận động mọi người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; Phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức Tổng kết và trao giải cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 51. 

20220601-pg2_1.jpg

Thứ trưởng Phan Tâm phát biểu chỉ đạo tại lễ chào cờ

Lĩnh vực Viễn thông: Bộ TT&TT đã chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông tăng cường triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc tại SEA Games 31; Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2022-2023 với UBND tỉnh Hậu Giang, trong đó hai bên cam kết cùng phối hợp, hỗ trợ nhau trong việc triển khai các hoạt động hợp tác chung như: hội nghị, hội thảo, tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn cho cán bộ quản lý nhà nước, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ về TT&TT; triển khai các chương trình, đề án, dự án về TT&TT tại địa phương... 

Lĩnh vực Ứng dụng công nghệ thông tin: Bộ TT&TT đã khai giảng Chương trình bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số năm 2022 cho đội ngũ nòng cốt chuyển đổi số tại địa phương. 

Lĩnh vực An toàn, an ninh mạng: Bộ đã tổ chức tốt hội thảo "Đảm bảo an toàn thông tin cho chuỗi cung ứng ICT" với mục tiêu hỗ trợ và chuẩn bị cho Việt Nam sẵn sàng ứng phó với các cuộc tấn công mạng vào chuỗi cung ứng ICT. 

Lĩnh vực Công nghiệp ICT: Bộ TT&TT và Hội đồng kinh doanh Mỹ - ASEAN đã trao thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, công nghệ số; Tiếp tục hoàn thiện các nội dung của Luật Công nghiệp công nghệ số. Việc xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số nhằm thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, đồng thời đáp ứng cuộc cách mạng công nghiệp, chuyển đổi số và sự phát triển của thực tiễn. 

20220601-m01.jpg

Toàn cảnh buổi lễ

Lĩnh vực Báo chí, truyền thông: Bộ TT&TT phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, UBND TP. Hồ Chí Minh, Bộ Văn hoá, Thể thao, Du lịch tổ chức thành công Lễ Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất trên toàn quốc, công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam; Ra mắt bộ sách “Vang vọng lời nước non” nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022) do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo biên soạn, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản. Đồng thời, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến toàn quốc về công tác thông tin cơ sở với mục tiêu phổ biến và hướng dẫn triển khai những nội dung cơ bản liên quan đến định hướng phát triển, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, an toàn thông tin trong lĩnh vực thông tin cơ sở giúp các địa phương thực hiện hiệu quả những quan điểm, chủ trương, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước. 

Về công tác tổng hợp, đã chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ Bộ trưởng và Lãnh đạo Bộ tham dự kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV và cuộc họp thường kỳ Chính phủ tháng 5/2022; Chuẩn bị nội dung họp báo cáo Lãnh đạo Bộ về Đề án đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Bộ TT&TT 

Nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2022 của các đơn vị Khối cơ quan Bộ

Đối với các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 06/2022, Thứ trưởng yêu cầu Văn phòng Bộ triển khai kết nối thí điểm hệ thống theo dõi nhiệm vụ với 3 Sở TT&TT để theo dõi việc thực hiện các nhiệm vụ do Bộ và Tỉnh giao cho Sở. Căn cứ kết quả thực tiễn, đề xuất phương án triển khai nhân rộng toàn quốc; Hướng dẫn Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, lãnh đạo Sở TT&TT cài đặt và sử dụng nền tảng chuyển đổi số dùng chung phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành đơn vị; Hoạt động hiệu quả tủ sách 5 tự giác để đẩy mạnh Văn hóa đọc Việt Nam đến từng cán bộ, người lao động.  

Vụ Pháp chế được giao nhiệm vụ sửa đổi, bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật  thẩm quyền ban hành của Bộ năm 2022; Xây dựng kế hoạch kiểm tra, rà soát tổng thể chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ ban hành, hoặc Bộ trình Chính phủ ban hành, báo cáo Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ. 

Vụ Tổ chức cán bộ: Xây dựng, trình ban hành kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực Bộ. Hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch đào tạo nội bộ; Đề xuất bổ sung kết quả hoạt động chuyển đổi số của đơn vị là tiêu chí đánh giá cán bộ, báo cáo Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ; Xây dựng quy trình lựa chọn cán bộ dự kiến thay thế vị trí cấp Trưởng đơn vị chuẩn bị nghỉ chế độ. 

Vụ Bưu chính: Rà soát công tác cấp phép trong hoạt động bưu chính chuyển phát; theo dõi và hỗ trợ các địa phương triển khai hỗ trợ doanh nghiệp bưu chính công ích triển khai một số công việc của Đề án đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Xây dựng Chương trình hành động của Bộ TT&TT thực hiện Chiến lược phát triển bưu chính đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. 

Vụ Công nghệ thông tin: Hoàn thiện và triển khai Chiến lược phát triển công nghiệp công nghệ số Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Xây dựng và trình ban hành Chương trình hành động của Bộ triển khai Quyết định số 2289/QĐ-TTg về Chiến lược quốc gia về 4.0; Nghiên cứu, xây dựng báo cáo chuyên đề về các vấn đề nóng, các kinh nghiệm quốc tế hay, xu hướng mới,... trong lĩnh vực phụ trách, có báo cáo gửi Bộ trưởng; Xây dựng báo cáo lãnh đạo Bộ về việc phát triển thiết bị và mạng 5G. 

Vụ Khoa học và Công nghệ: Xây dựng Thông tư sửa đổi QCVN 102:2016/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản điều hành. 

Vụ Hợp tác quốc tế: Chuẩn bị nội dung, chương trình cho Đoàn công tác của Bộ TT&TT tham dự Hội nghị và Triển lãm Asia Tech tại Singapore; Xây dựng báo cáo chuyên đề: Kinh nghiệm quốc tế về chính sách quản lý và thúc đẩy phát triển Trí tuệ nhân tạo (AI); Nghiên cứu xây dựng báo cáo về tình hình, xu thế hình thành các liên kết kinh tế số, thương mại số và đề xuất phương hướng tham gia của Việt Nam. 

Vụ Quản lý doanh nghiệp: Tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ xây dựng Dự án Luật giao dịch điện tử (sửa đổi); Xây dựng và trình lãnh đạo Bộ dự thảo Báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về hoạt động mua bán sáp nhập doanh nghiệp Việt Nam có nắm giữ nhiều dữ liệu; Xây dựng và ban hành bộ công cụ đo lường kinh tế số; Báo cáo số liệu đo lường phát triển kinh tế số tại các địa phương, các ngành, toàn quốc Quý II/2022, báo cáo Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ. 

Vụ Kế hoạch - Tài chính: Tổ chức thẩm định, tổng hợp và bảo vệ với Bộ Tài chính để giao tự chủ tài chính giai đoạn 2012-2025 của các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ (sau khi Thông tư hướng dẫn Nghị định số 60/2001/NĐ-CP của Bộ Tài chính ban hành); Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức tổng hợp, rà soát nội dung, chuẩn bị và tổ chức làm việc với Tổ công tác của Đoàn Giám sát của Quốc hội khóa XV theo kế hoạch; Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị chủ đầu tư báo cáo Bộ trưởng về các dự án CNTT; Hoàn thiện và trình Bộ ký ban hành các Thông tư hướng dẫn các Chương trình mục tiêu quốc gia; Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích; Thông tư quy định danh mục các chỉ tiêu thống kê ngành và Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê; Rà soát và làm việc với Bộ Tài chính và các cơ quan, đơn vị chức năng về sắp xếp, sử dụng các cơ sở nhà đất của Bộ. Chuẩn bị các nội dung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển, dự toán thu, chi và kế hoạch đầu tư công năm 2023 và kế hoạch-tài chính 03 năm 2023-2025; 

Vụ Thi đua - Khen thưởng: Thẩm định, trình Hội đồng thi đua khen thưởng và lãnh đạo Bộ khen thưởng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân theo quy định. 

Thanh tra Bộ: Tiếp tục triển khai tốt các cuộc thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ; Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý tên miền; Chuẩn bị kế hoạch, hồ sơ, tài liệu phục vụ buổi tiếp công dân của Bộ trưởng tháng 6/2022, báo cáo Bộ trưởng xem xét, chỉ đạo. 

Trung tâm Thông tin: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của đơn vị sau khi có Quyết định phê duyệt chức năng nhiệm vụ mới của Trung tâm; Tiếp tục hoàn thiện, cập nhật dữ liệu chatbot cho cổng TTĐT của Bộ; Thực hiện kế hoạch Chuyển đổi số của Trung tâm; Chú trọng chất lượng biên tập, bài viết, bám sát và đưa tin kịp thời các hoạt động, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, cập nhật kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật./.

GP
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top