Bộ Thông tin và Truyền thông thử nghiệm cung cấp dịch vụ hành chính công mức độ 3 lĩnh vực Bưu chính

Thứ tư, 10/10/2012 08:57

Được phép của Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông từ 1/10/2012, Vụ Bưu chính phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thử nghiệm cung cấp dịch vụ hành chính công mức độ 3 lĩnh vực Bưu chính.

img
Ba dịch vụ công Vụ Bưu chính được thử nghiệm trên mic.gov.vn

Địa chỉ truy nhập sử dụng dịch vụ: http://dvc.mic.gov.vn

Các dịch vụ cung cấp thử nghiệm bao gồm:

-          Văn bản xác nhận thông báo hoạt động Bưu chính
-          Cấp giấy phép nhập khẩu Tem Bưu chính
-          Giấy đề nghị cấp phép Bưu chính

Để sử dụng được dịch vụ doanh nghiệp cần tạo một tài khoản đăng ký và khai báo đầy đủ thông tin vào bản đăng ký.

Sau khi có tài khoản sử dụng doanh nghiệp sẽ lựa chọn dịch vụ cần đăng ký, khai báo đầy đủ bản khai và hồ sơ theo quy định theo từng dịch vụ đăng ký.

Doanh nghiệp sẽ phải khai báo đầy đủ thông tin để đăng ký tài khoản

Trong quá trình sử dụng dịch vụ doanh nghiệp sẽ biết quy trình xử lý hồ sơ của dịch vụ đăng ký, hồ sơ của mình đang được xử lý ở công đoạn nào…

Các dịch vụ này sẽ được triển khai thực hiện trên mạng và sau khi hồ sơ hợp lệ được Bộ Thông tin và Truyền thông chấp nhận, doanh nghiệp sẽ phải gửi bản giấy có đóng dấu với nội dung như hồ sơ đã nộp. Sau khi đối chiếu so sánh hồ sơ hợp lệ doanh nghiệp sẽ được tiến hành các thủ tục cấp phép như quy định.

Được biết các dịch vụ trên sẽ được cung cấp thử nghiệm trong 3 tháng trước khi chính thức cung cấp trên mạng.

BBT
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top