Bộ Thông tin và Truyền thông lấy ý kiến góp ý hoàn thiện Luật Công nghiệp công nghệ số

Thứ năm, 12/05/2022 14:40

Sáng ngày 12/5/2022, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến các doanh nghiệp trong lĩnh vực CNTT để hoàn thiện các nội dung của Luật Công nghiệp công nghệ số. Thứ trưởng Phạm Đức Long chủ trì hội thảo. Tham dự Hội thảo có đại diện các Bộ, Ngành; doanh nghiệp trong lĩnh vực Viễn thông, CNTT…

2022512-u1.jpg

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Đức Long chủ trì hội thảo lấy ý kiến góp ý hoàn thiện Luật Công nghiệp công nghệ số

Sự cần thiết của Luật Công nghiệp công nghệ số

Tại Hội thảo, đại diện Vụ CNTT- Bộ TT&TT cho biết, việc xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số nhằm thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, đồng thời đáp ứng cuộc cách mạng công nghiệp, chuyển đổi số và sự phát triển của thực tiễn.

Để các chính sách, giải pháp trong Luật Công nghiệp công nghệ số có tính khả thi cao, đáp ứng được thực tiễn phát triển, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội thảo lấy ý kiến tổ chức, doanh nghiệp nhằm hoàn thiện nội dung, khung khổ pháp lý để thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp công nghệ số Việt Nam.

Nội dung về phát triển công nghệ số, công nghiệp công nghệ số đã được định hướng thông qua nhiều văn bản quan trọng của Đảng và Nhà nước, điển hình như: Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định “đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 đã xác định nhiệm vụ hoàn thiện khung pháp lý là “Bảo đảm môi trường pháp lý cho phép thử nghiệm, chấp nhận cái mới và chấp nhận thay đổi. Hình thành không gian thí điểm dịch vụ số và xây dựng khung pháp lý cho phép thử nghiệm các dịch vụ số chưa được quy định bởi pháp luật”.

Đại diện Vụ CNTT cũng  cho biết: Công nghiệp công nghệ thông tin (CNTT) đã trở thành một trong những ngành kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất, quy mô lớn nhất của cả nước. Tính đến hết năm 2021, doanh thu ngành công nghiệp ICT ước đạt 3.151.599 tỷ VNĐ (tương đương khoảng 136 tỷ USD, gấp 22 lần so với năm 2009 - 6,2 tỷ USD) với tổng số 64 nghìn doanh nghiệp công nghệ số. Tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2015-2020 đạt bình quân 15,2%/năm, cao hơn 2 lần tốc độ tăng trưởng GDP. Công nghiệp CNTT - trong bối cảnh phát triển của khoa học, công nghệ, công nghệ số của CMCN 4.0 - gọi là công nghiệp công nghệ số, dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai. Theo Tập đoàn dữ liệu quốc tế IDC, thị trường ngành công nghiệp ICT toàn cầu năm 2022 đạt trên 5400 tỷ USD, trong đó các công nghệ mới (như AI, robot, AR/VR, blockchain,…) chiếm khoảng 22% và sẽ tiếp tục phát triển hơn trong thời gian tới.

Bên cạnh các kết quả đạt được, sự phát triển nhanh chóng của ngành thời gian qua cũng phát sinh những tồn tại bất cập trong hệ thống pháp luật về công nghiệp CNTT. Do vậy, việc xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số tạo khung pháp lý tổng thể về công nghiệp công nghệ số để tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của công nghiệp công nghệ số theo chủ trương, định hướng của Đảng và thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại các chiến lược, chương trình.

Đề xuất hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ

Tại Hội nghị, đại diện Văn phòng Chính phủ, các doanh nghiệp trong lĩnh vực CNTT, doanh nghiệp số đã đóng góp nhiều ý kiến xây dựng cho việc xây dựng, hoàn thiện Luật Công nghiệp công nghệ số

Theo đó, đại diện các doanh nghiệp như Grap, VNPTtechnology, Viettel solutions… cho rằng Luật công nghiệp công nghệ số cần mang tính khả thi, để Luật đi vào thực tiễn hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có thể nghiên cứu, phát triển và cung cấp ra thị trường các sản phẩm công nghệ số mới chưa có quy định pháp luật hoặc vướng với quy định pháp luật hiện hành (sandbox); chính sách cần phù hợp thực tiễn, để tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Đại diện BKAV và Học viện Bưu chính, Viễn thông cho rằng Luật cần có chính sách mang tính khả thi của việc quy định công nhận tương đương giữa kết quả thực tập,làm việc, tham gia các dự án phát triển sản phẩm, dịch vụ công nghệ số tại doanh nghiệp với tín chỉ trong chương trình đào tạo công nghệ số của cơ sở đào tạo của các sinh viên, học viên, nghiên cứu viên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực công nghệ số cũng như thu hút nhân lực công nghệ số xuất sắc trong nước và nước ngoài,...  

Đại diện một số doanh nghiệp cũng góp ý về vốn, đầu tư, ưu đãi cho công nghiệp công nghệ số về các nội dung như: quy định các hoạt động, đối tượng trong công nghiệp công nghệ số được hưởng ưu đãi; hình thành các quỹ (phát triển công nghiệp công nghệ số; đầu tư mạo hiểm cho công nghệ số; đầu tư cho công nghệ số của doanh nghiệp); xây dựng cơ chế hoạt động gọi vốn cộng đồng cho doanh nghiệp công nghệ số,...

Về chính sách phát triển sản phẩm, dịch vụ Make in Viet Nam, Luật cần có quy định một số chính sách ưu tiên, ưu đãi như ưu tiên trong mua sắm của cơ quan nhà nước; chính phủ hỗ trợ, đặt hàng nghiên cứu phát triển, làm chủ các sản phẩm, công nghệ lõi, then chốt, lưỡng dụng; chứng nhận về chất lượng; hỗ trợ, tạo điều kiện thương mại hoá kết quả nghiên cứu, phát triển sản phẩm, dịch vụ công nghệ số, kết nối với thị trường tiềm năng trong và ngoài nước; giảm thuế;…

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Đức Long ghi nhận các ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp trong lĩnh vực CNTT, công nghệ số. Thứ trưởng đề nghị, Vụ CNTT, đơn vị soạn thảo tiếp thu các ý kiến góp ý của các cơ quan, doanh nghiệp, trong công tác xây dựng, hoàn thiện Luật Công nghiệp công nghệ số.

Thứ trưởng cũng cho biết, việc góp ý của các đơn vị, doanh nghiệp sẽ giúp hoàn thiện các nội dung của Luật, từ đó giúp thúc đẩy công nghệ số, sản phẩm Make in Vietnam phát triển, sánh tầm khu vực, đồng thời là đòn bẩy tăng số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, hoàn thiện Luật Công nghiệp công nghệ số sẽ tạo khung pháp lý tổng thể về công nghiệp công nghệ số để tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của công nghiệp công nghệ số theo chủ trương, định hướng của Đảng và thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại các chiến lược, chương trình, Thứ trưởng Phạm Đức Long nhấn mạnh.

Thu Hương
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top