Bộ Thông tin và Truyền thông kết nối hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII đến toàn thể đảng viên

Thứ sáu, 13/05/2022 14:18

Sáng 12/5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên trung ương tháng 5/2022, thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Lại Xuân Môn - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

20220512-ta1_1.jpg

Các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Trụ sở Bộ TT&TT

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến với 4.097 điểm cầu trên cả nước cùng sự tham dự của 157.589 đại biểu, trong đó có 3 điểm cầu Trung ương (tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh), 65 điểm cầu cấp tỉnh, 635 điểm cầu cấp huyện và 3.394 điểm cầu cơ sở.

Tại điểm cầu Trụ sở Bộ TT&TT và hơn 10 điểm cầu thuộc Bộ, Đảng ủy Bộ TT&TT đã triệu tập tham dự nghe báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng chí Phạm Đức Long, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ TT&TT tham dự Hội nghị. Cùng dự còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy; Ban Chấp hành Đảng Bộ, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ...

Tại Hội nghị trực tuyến, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã thông báo nhanh kết quả nội dung, chương trình làm việc của Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Theo đó, từ ngày 04/5/2022 đến ngày 10/5/2022, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ 5 để thảo luận, cho ý kiến và quyết định về 9 nội dung, tập trung bàn về 2 vấn đề lớn là: Phát triển kinh tế là trung tâm và xây dựng Đảng là then chốt.

Phát triển kinh tế là trung tâm gồm 3 nội dung chính: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Ba nội dung này gắn bó chặt chẽ, mật thiết với nhau, tác động qua lại và hỗ trợ lẫn nhau phát triển.

Xây dựng Đảng là then chốt gồm 6 nội dung chính sau: Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021; Báo cáo một số vấn đề quan trọng mà Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 4 đến Hội nghị Trung ương 5 và một số nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 5 đến Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo chuyên đề xung đột Nga - Ukraine tác động quốc tế và những vấn đề đặt ra.

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị. Sau 6 ngày làm việc, Hội nghị Trung ương 5 (khoá XIII) đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Hội nghị Trung ương 5 đã kế thừa đổi mới của Hội nghị Trung ương 4 đó là không đọc các tờ trình tại Hội nghị mà chủ yếu dành thời gian cho thảo luận (ở tổ và ở hội trường). Các đồng chí Ủy viên Trung ương đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn, thảo luận, tranh luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào báo cáo. Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn cho biết, có 738 lượt ý kiến phát biểu tại tổ và hội trường, trong đó có 492 ý kiến phát biểu liên quan đến 3 nhóm vấn đề phát triển kinh tế: về đất đai; về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; về kinh tế tập thể. Có 246 ý kiến phát biểu về công tác xây dựng Đảng.

Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn nêu rõ, sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án và báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị thông qua nội dung các văn kiện: Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất; tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới”.

Để định hướng, thông tin nhanh và tuyên truyền nội dung ngắn gọn về kết quả Hội nghị Trung ương 5 Khóa XIII, Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn đề nghị các báo cáo viên, Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy tham mưu, chỉ đạo, triển khai kết quả trọng tâm của Hội nghị và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII đến toàn thể đảng viên.

Thời gian tới, Ban Tuyên giáo sẽ có hướng dẫn cụ thể về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII.

Về công tác tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 5, Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn đề nghị cần lưu ý một số vấn đề sau:

Thứ nhất, tập trung vào bối cảnh, thời gian diễn ra và kết quả của Hội nghị, ý kiến góp ý và sự quan tâm của cán bộ đảng viên, nhân dân đối với nội dung thảo luận, kết luận của Hội nghị, bài phát biểu khai mạc và bế mạc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thứ hai, khẳng định đã làm tốt quá trình chuẩn bị, tổng kết các nội dung trình Hội nghị Trung ương 5.

Thứ ba, bám sát Cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước và Nghị quyết Đại hội đề ra, các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư cũng như tình hình thực tiễn của đất nước, địa phương, của khu vực và tình hình thế giới.

Thứ tư, thông qua việc tuyên truyền, thông tin, giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thấy rõ được tầm quan trọng nội dung Hội nghị Trung ương 5.

Kết luận Hội nghị, Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn đề nghị các cơ quan chuyên môn của Ban Tuyên giáo phải hướng dẫn nhanh nhưng chất lượng và hiệu quả. Ngoài ra, cần tập trung tuyên truyền, kỉ niệm các ngày lễ lớn; tuyên truyền các sự kiện đối ngoại quan trọng của đất nước cũng như tuyên truyền, quán triệt một số nội dung quan trọng khác./.

Thảo Anh
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top