Bộ Thông tin và Truyền thông Giao ban quản lý nhà nước tháng 10, 11 và kế hoạch công tác trọng tâm tháng 12/2012

Thứ tư, 05/12/2012 14:48

Sáng ngày 5/12/2012, tại 18 Nguyễn Du – Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội nghị giao ban quản lý nhà nước tháng 10, 11 và định hướng công tác trọng tâm tháng 12/2012. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son đã chủ trì hội nghị. Tham dự có các Thứ trưởng cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ.

img

Toàn cảnh hội nghị giao ban quản lý nhà nước tháng 10,11/2012.

Theo báo cáo, trong tháng 10, 11/2012, Bộ đã chỉ đạo các đơn vị hoàn thành các công việc với một số kết quả nổi bật như sau: Tập trung hoàn thiện dự án Luật Xuất bản sửa đổi, trình Quốc hội khóa XIII và đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 4 với số phiếu tán thành cao. Luật Xuất bản sửa đổi ra đời sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất bản phát triển nhanh, mạnh cả về số lượng và chất lượng, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của đất nước, góp phần nâng cao dân trí và đáp ứng nhu cầu đọc ngày càng đa dạng của nhân dân; Xây dựng và tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 01 Nghị định và 03 Quyết định; trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo 02 Quyết định về lĩnh vực tần số vô tuyến điện và báo chí. Trong đó, triển khai thực hiện chủ trương tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2015 của Đảng, Nhà nước, Bộ đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định chuyển quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty Bưu chính Việt Nam từ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về Bộ. Đây là tiền đề để Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam đổi mới trong tổ chức quản lý, hoạt động kinh doanh và hợp tác với các đối tác nhằm phát triển kinh doanh, khai thác hiệu quả cơ sở hạ tầng và mạng bưu chính công cộng; Tiếp tục tập trung chỉ đạo và hướng dẫn việc xây dựng đề án tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông; Chỉ đạo tốt công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả Hội nghị Trung ương 6 khóa XI và các hoạt động của Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII; Tổ chức chỉ đạo thanh tra diện rộng các đài PTTH để giúp công tác quản lý nhà nước trong định hướng, thông tin được tốt hơn; Hệ thống thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống lụt, bão đảm bảo thông suốt, kịp thời góp phần làm giảm thiệt hại do lụt, bão, đặc biệt là cơn bão số 8 gây ra. Ngoài ra, trong thời gian qua, Bộ cũng đã bước đầu thử nghiệm dịch vụ hành chính công mức độ 3 trong lĩnh vực bưu chính trên trang thông tin điện tử của Bộ trước khi triển khai chính thức phục vụ nhân dân; Tổ chức thành công một số hội nghị lớn như: Tổng kết Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010 (Chương trình 74), Tổng kết 5 năm đánh giá công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống ma túy và triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2012-2015, Triển khai các biện pháp ngăn chặn tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo và Nghị định 77/2012/NĐ-CP của Chính phủ về chống thư rác, Tổng kết 05 năm thực hiện Nghị định 64/2007/NĐ-CP và tập huấn, hướng dẫn Nghị định 102/2009/NĐ-CP khu vực phía Bắc, Hợp tác CNTT-TT Việt Nam - Hàn Quốc, Lễ ký Chương trình phối hợp cung cấp thông tin cho báo chí giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Giao thông Vận tải, Triển lãm và Hội nghị Quốc tế Mobile Vietnam 2012...

Đặc biệt trong thời gian qua, đối với công tác chỉ đạo ở địa phương, Lãnh đạo Bộ đã đến thăm và làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam, Bắc Ninh, Hà Giang, Sơn La về công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông, trao đổi và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác QLNN trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo Bộ cũng chỉ đạo các Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh cũng đã tiếp tục khảo sát, đánh giá hiện trạng Điểm Bưu điện-Văn hóa xã về cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông; triển khai thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức thư viện, phòng đọc sách, báo tại các Điểm Bưu điện văn hóa xã phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012-2015; Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các quy định về hoạt động đăng ký và quản lý thuê bao di động trả trước tại Thông tư số 04/2012/TT-BTTTT; Tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Chỉ thị 76/CT-BTTTT ngày 22/6/2012 về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo mật nhà nước của ngành Thông tin và Truyền thông trong tình hình mới. Lập và trình phê duyệt báo cáo đầu tư các dự án ứng dụng CNTT năm 2013.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong tháng 10,11 vừa qua vẫn còn một số tồn tại như tiến độ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ chậm, khó hoàn thành kế hoạch năm 2012 đã đề ra, việc quản lý và khắc phục tin nhắn rác còn chậm.

Về phương hướng công tác trong tháng 12/2012, Bộ xác định làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Xây dựng các văn bản triển khai Luật Xuất bản sửa đổi đã được Quốc hội khóa XIII thông qua. Hoàn thành việc trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các đề án trong Chương trình công tác năm 2012; Hoàn thiện dự thảo Chương trình hành động quốc gia về thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2013-2020; Ban hành Chương trình công tác trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong năm 2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông; Hoàn thiện Quyết định ban hành chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ năm 2013; Tiếp tục chỉ đạo xây dựng, thẩm định Đề án Tái cấu trúc Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC) và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) thực hiện Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011-2015"; Tổng kết việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng và chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ đạo và định hướng công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình của đất nước, việc triển khai các nghị quyết trung ương, công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Xây dựng Chương trình đề tài phát hành tem bưu chính năm 2014; Tiếp tục triển khai tốt các đề án lớn đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt như: Đề án Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT; Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo giai đoạn 2012-2015; Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015; Chương trình số hóa truyền hình mặt đất đến năm 2020; Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020; Quy hoạch phát thanh truyền hình đối ngoại đến năm 2020; Tổ chức tốt Hội nghị Tổng kết công tác năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013 của Bộ TT&TT...

Cũng tại hội nghị, đại diện Lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ đã phát biểu ý kiến và đưa ra một số kiến nghị với Bộ. Trong đó đáng chú ý là vấn đề của hai đơn vị là Cục Viễn thông và Cục Tần số. Theo đại diện Cục Tần số cho biết: Vừa qua Cục đã hỗ trợ Lào trong hội nghị ASEM 9 với một số công việc như: bảo vệ hệ thống vô tuyến, triển khai hệ thống ODA, trang bị giúp nước bạn các đài kiểm soát. Bên cạnh đó, Cục Tần số cũng đã tổ chức giao ban với các Sở TT&TT để bàn bạc về chất lượng vô tuyến. Về việc phân chia lại băng tần, Bộ Quốc phòng có đề nghị Cục phân chia 1% băng tần cho Bộ Quốc phòng, vì vậy Cục Tần số xin ý kiến chỉ đạo của Bộ về vấn đề này.

Đại diện Cục Viễn thông cho biết, mặc dù Bộ TT&TT đã có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp không được tăng giá cước thuê kênh. Tuy nhiên, gần đây VNPT và Viettel lại có tình trạng gửi tối hậu thư cho các doanh nghiệp khác yêu cầu tăng 45-46% so với giá hiện hành, gây nên tình trạng độc quyền, cạnh tranh không lành mạnh. Ngoài ra, trước tình trạng khuyến mại rầm rộ của thuê bao di động trả trước, Bộ cũng đã gửi văn bản yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông dừng lại nhưng các doanh nghiệp vẫn tiếp tục điều này ảnh hưởng đến việc thực thi của Thông tư 04/2012/TT-BTTT về quản lý thuê bao di động trả trước. Cục Viễn thông cũng kiến nghị với Bộ để có những phương án xử lý đối với những trường hợp này.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son đã đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị trong thời gian qua, Bộ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị cần khắc phục những tồn tại trong tháng 10, 11/2012 và có những định hướng để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian còn lại. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh một số công việc mà các đơn vị chức năng thuộc Bộ cần thực hiện như: Chỉ đạo các cơ quan báo chí đăng tải những thông tin chính thống của Đảng, Nhà nước, đồng thời rà soát lại hoạt động của các cơ quan báo chí trong và ngoài ngành; Hoàn thành chương trình công tác của năm 2012 trong việc xây dựng và hoàn thiện công tác văn bản quy phạm pháp luật; Tổ chức tốt việc tiếp nhận VNPost từ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông; Tăng cường quản lý nhà nước trong quản lý thuê bao di động trả trước; Rà soát, hướng dẫn các đơn vị thực hiện các đề án trọng điểm; Triển khai công tác thanh tra diện rộng các Đài phát thanh truyền hình trên cả nước; Chuẩn bị các nội dung cho hội nghị tổng kết Bộ năm 2012…
 

Thu Hương
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top