Bộ Thông tin và Truyền thông báo công dâng Bác tại Lăng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ bảy, 26/08/2017 14:40

Sáng ngày 26/8/2017, nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9, kỷ niệm 72 năm thành lập Ngành Thông tin và Truyền thông (28/8/1945 - 28/8/2017), Bộ Thông tin và Truyền thông long trọng tổ chức Lễ Báo công dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lăng của Người. Đoàn Bộ Thông tin và Truyền thông gồm có các đồng chí: Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, Đảng ủy cơ quan, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, đại diện tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tại các đơn vị tham dự.

Tại buổi lễ, thay mặt cho lãnh đạo Bộ TT&TT cùng gần 8 vạn cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCVC NLĐ) trong Ngành, thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đã đọc diễn văn báo công lên Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cha già của dân tộc Việt Nam. Diễn văn có đoạn: “Trong thời khắc long trọng này, CBCCVC NLĐ ngành TT&TT hướng về anh linh của Người, kính cẩn và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Bác Hồ kính yêu, vị Cha già dân tộc, Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, đã phấn đấu suốt đời cho nền độc lập tự do của dân tộc, đem lại hạnh phúc cho nhân dân.”

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đã đọc diễn văn báo công lên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đã đọc diễn văn báo công lên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nội dung diễn văn báo cáo Bác về công tác QLNN của Bộ TT&TT luôn được triển khai tốt trên tất cả các lĩnh vực: Báo chí, Xuất bản, Bưu chính, Viễn thông, Công nghệ thông tin. Bộ tích cực triển khai có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghiêm sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo với tinh thần xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân.

Công tác xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, khả thi, phù hợp với thực tiễn, đồng thời tạo hành lang pháp lý thông thoáng, minh bạch để hoạt động TT&TT phát triển trong quá trình mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế. Ngành TT&TT tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò tiên phong trong quá trình đổi mới, là ngành đa lĩnh vực, tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, có tỷ trọng đóng góp lớn cho GDP của đất nước, góp phần đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Đoàn đại biểu Bộ Thông tin và Truyền thông viếng Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu Bộ Thông tin và Truyền thông viếng Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Những kết quả đạt được như trên là nhờ toàn Ngành không ngừng học tập, quán triệt và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Mỗi cán bộ, đảng viên, CCVC NLĐ Ngành TT&TT luôn xem hình ảnh của Người, tư tưởng của Người, tấm gương đạo đức, phong cách giản dị, trong sáng mà vĩ đại của Người để học tập và làm theo.

Bộ TT&TT luôn quyết tâm đoàn kết phấn đấu thực hiện theo lời dạy của Người, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tiếp tục tuyên truyền vận động thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Thay mặt Ngành, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đã hứa trước anh linh của Bác: Toàn Ngành TT&TT luôn phát huy tinh thần "Đoàn kết, Trí tuệ, Đổi mới, Hội nhập và Phát triển" để xây dựng một xã hội thông tin lành mạnh và góp phần xây dựng một đất nước Việt Nam cường thịnh, trong đó lấy CNTT-TT làm nền tảng để phát triển đất nước, sớm đưa Việt Nam trở thành một nước mạnh về CNTT-TT./.


Đoàn đại biểu Bộ Thông tin và Truyền thông viếng Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu Bộ Thông tin và Truyền thông thăm khu di tích nhà sàn Bác Hồ
Đức Huy
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top