Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Thứ sáu, 25/01/2013 10:18

Ngày 10/01/2013, Bộ TT&TT đã ban hành thông tư số 01/2013/TT-BTTTT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

img
Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư này gồm 4 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sau:
 
 
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 5GHz, ký hiệu QCVN 65: 2013/BTTTT.
 
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị lặp thông tin di động W-CMDA FDD, ký hiệu QCVN 66:2013/BTTTT.
 
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm mặt đất inmarsat F77, ký hiệu QCVN 67:2013/BTTTT.
 
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trong hệ thống nhận dạng tự động AIS sử dụng trên tầu biển, ký hiệu QCVN 68: 2013/BTTTT.
 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2013.
 
BBT
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top