Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp

Thứ hai, 10/03/2014 15:29

Ngày 10/3/2014, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ký quyết định số 228/QĐ-BTTTT ban hành Kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

img

Theo đó, mục đích của kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm: tuyên truyền, giới thiệu, phổ biến sâu rộng tinh thần, ý nghĩa và nội dung Hiến pháp đến cán bộ, công chức, viên chức, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, xuất bản và người lao động ngành Thông tin và Truyền thông; chỉ đạo, định hướng tốt công tác tuyên truyền trên báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng đảm bảo tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành Hiến pháp; bảo đảm Hiến pháp được tuân thủ và chấp hành nghiêm chỉnh…

Kế hoạch bao gồm 02 nội dung chính: tổ chức giới thiệu, tập huấn, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp và rà soát hệ thống pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông cho phù hợp với Hiến pháp.

Nội dung chi tiết của kế hoạch có thể xem tại đây.

Vũ Nhung
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top