Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành chỉ thị về công tác phòng, chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2013

Thứ ba, 28/05/2013 15:02

Để chủ động ứng phó với thiên tai trong năm 2013 và nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2013 của cơ quan Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp, các ngành, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra, ngày 24/5/2013, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký Chỉ thị số 22 /CT-BTTTT về công tác phòng chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2013.

img

Ảnh minh họa (Nguồn internet).

Theo đó Chỉ thị yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn ngành thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an toàn thông tin liên lạc phục vụ công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn; xây dựng, triển khai phương án phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2013 đáp ứng quy định tại Thông tư số 17/2012/TT-BTTTT ngày 05/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc tổ chức, đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai và theo phương châm “Chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả”, vận dụng linh hoạt nguyên tắc “4 tại chỗ”, bám sát tình hình thực tế, có tính đến yếu tố bất thường của thời tiết; tổ chức nghiêm chế độ trực ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, trực điều hành và trực ứng cứu thông tin trong mùa mưa bão; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng chống thiên tai; Tăng cường công tác phổ biến, quán triệt hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn ở tất cả các cấp đến toàn thể cán bộ, nhân viên ở tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn ngành; tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 484/QĐ-BTTTT ngày 15/4/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Kế hoạch hành động triển khai thực hiện quyết định số 172/2007/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về chiến lược quốc gia phòng chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020...

Cục Viễn thông - Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn của Bộ là đơn vị chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền, đảm bảo thông tin liên lạc và các nhiệm vụ được giao để phục vụ diễn tập ứng phó thiên tai khu vực ASEAN năm 2013 (ARDEX 13); tiếp tục tổ chức, chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 137/2007/QĐ-TTg ngày 21/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án tổ chức thông tin phục vụ công tác phòng chống thiên tai trên biển; tổng hợp báo cáo về tiến độ thực hiện Quyết định 137/2007/QĐ-TTg của các đơn vị có liên quan, trình Lãnh đạo Bộ để báo cáo Thủ tướng Chính phủ; tổ chức tốt công tác trực ban chỉ đạo điều hành phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão theo quy định.

Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện và báo cáo kết quả lên Bộ.

 

Thu Hương
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top